آرشیو » العرفان والمجتمع - شهد عشق ( استاد غفاری )

وظیفه سالک: پذیرش مسئولیت‌های اجتماعی
3 سال قبل
سلوک اجتماعی

وظیفه سالک: پذیرش مسئولیت‌های اجتماعی

انسان باید توحید و معنویت را با وجود همه این مشغله‌های اجتماعی کسب کند. و الا اینکه برود در کوهی عزلت‌گرایی و خانه نشینی کند، به همه ظلم کرده است.

چیزی یافت نشد !