آرشیو » العرفان الثوري - شهد عشق ( استاد غفاری )

استاد غفاری : ولایت فقیه و عرفان
18 مرداد 1399
عرفان ولایی

استاد غفاری : ولایت فقیه و عرفان

عرفان و سلوکی که از انقلاب و ولایت فقیه دفاع نکند زیر پا له می‌کنیم.

چیزی یافت نشد !