آرشیو » تذكرة - شهد عشق ( استاد غفاری )

طی کردن راه صد ساله در یک سال
2 سال قبل
میانبر توحیدی

طی کردن راه صد ساله در یک سال

طی کردن راه صد ساله در یک سال این است که انسان به آن انقطاع برسد؛منقطع از نیرو،فهم،حرکت،ذکر و همه چیز خودش بشود! وقتی که منقطع شد، او را می‌خواهند و میبرند

زیبا ببین
2 سال قبل
روضه و شهادت
2 سال قبل
چیزی یافت نشد !