آرشیو » تذكرة - شهد عشق ( استاد غفاری )

طی کردن راه صد ساله در یک سال
8 بهمن 1399
میانبر توحیدی

طی کردن راه صد ساله در یک سال

طی کردن راه صد ساله در یک سال این است که انسان به آن انقطاع برسد؛منقطع از نیرو،فهم،حرکت،ذکر و همه چیز خودش بشود! وقتی که منقطع شد، او را می‌خواهند و میبرند

زیبا ببین
27 دی 1399
روضه و شهادت
27 دی 1399
چیزی یافت نشد !