آرشیو » تذكرة - شهد عشق ( استاد غفاری )

طی کردن راه صد ساله در یک سال
11 ماه قبل
میانبر توحیدی

طی کردن راه صد ساله در یک سال

طی کردن راه صد ساله در یک سال این است که انسان به آن انقطاع برسد؛منقطع از نیرو،فهم،حرکت،ذکر و همه چیز خودش بشود! وقتی که منقطع شد، او را می‌خواهند و میبرند

زیبا ببین
1 سال قبل
روضه و شهادت
1 سال قبل
چیزی یافت نشد !