بیانات استاد غفاری ، شرح کتاب قرآن و فطرت آیت الله سعادت پرور ۱۴۰2/08/25
۲۵ آبان ۱۴۰۲ - ۱۶:۵۹
بازدید 125
پ
پ

صوت کامل مراسم

شرح کتاب قرآن و فطرت آیت الله سعادت پرور

ثبت دیدگاه