آرشیو » کلیپ های تصویری - شهد عشق ( استاد غفاری )

امتحان های الهی
6 ماه قبل

امتحان های الهی

همه اتفاقات برای انسان، امتحان الهی است.
مراقبه در امتحانات چگونه است؟

محبت امام حسین علیه السلام
11 ماه قبل

محبت امام حسین علیه السلام

از کجا بدانیم که امام حسین علیه السلام ما را دوست دارد ؟

زیارت عاشورا را با دقت بخوان
1 سال قبل

زیارت عاشورا را با دقت بخوان

امام حسین علیه السلام را در وجودت زنده کن

نگه داری حرمت آقا امام حسین تا اربعین
1 سال قبل

نگه داری حرمت آقا امام حسین تا اربعین

قول بده تا اربعین خطا و گناه نکنی

رها شدن
1 سال قبل

رها شدن

فکر را به دنیا مشغول نکن ، فقط به وظیفه عمل کن

بهترین استفاده از عمر
1 سال قبل

بهترین استفاده از عمر

در جوانی برای رسیدن به مقامات معنوی تلاش کن

آسمانی شدن
1 سال قبل

آسمانی شدن

به چیز های بی ارزش ، اهمیت نده

دنیا مثل ابزار
1 سال قبل

دنیا مثل ابزار

در دنیا فقط به اندازه وظیفه ، استفاده کن

محبت حضرت زهرا
1 سال قبل

محبت حضرت زهرا

با داشتن محبت حضرت زهرا ، شب قدر نا امید نشوید

باور کن
1 سال قبل

باور کن

به باور رسیدی ره هشتاد ساله را یک شبه میری

استمرار در توبه
1 سال قبل

استمرار در توبه

نماز توبه یکشنبه ذی القعده فراموش نشود