امتحان های الهی
۲۸ اسفند ۱۴۰۱ - ۷:۱۸
بازدید 223
7

همه اتفاقات برای انسان، امتحان الهی است.
مراقبه در امتحانات چگونه است؟

پ
پ

همه اتفاقات برای انسان، امتحان الهی است.
مراقبه در امتحانات چگونه است؟

نوشته های مشابه

ثبت دیدگاه