رها شدن
05 آگوست 2022 - 17:29
بازدید 137
2

فکر را به دنیا مشغول نکن ، فقط به وظیفه عمل کن

پ
پ

فکر را به دنیا مشغول نکن ، فقط به وظیفه عمل کن

ثبت دیدگاه