بیانات استاد غفاری ، شب هشتم محرم شرح دعای عرفه ۱۴۰۱/۰۵/۱4
۱۵ مرداد ۱۴۰۱ - ۵:۵۳
بازدید 363
5

🔺هرکسی با توجه با موقعیت و شغلش نسبت به خدا و اهل بیت نامردی می‌کند و توجه به اغیار دارد.
✅ دستورالعمل رها شدن از اغیار
🔹تو نامحدود هستی چه در استعدادهای معنوی و چه در موقعیت‌های اجتماعی.
👌 انسان باید تلاش کند بهترین موقعیت اجتماعی را به دست آورد تا خدمت به خلق کند و محبوب خدا واقع شود.
✅ بازنشستگی معنا ندارد، خودت را محدود نکن.

پ
پ

        

صوت جلسه همراه با روضه

🔺هرکسی با توجه با موقعیت و شغلش نسبت به خدا و اهل بیت نامردی می‌کند و توجه به اغیار دارد.
✅ دستورالعمل رها شدن از اغیار
🔹تو نامحدود هستی چه در استعدادهای معنوی و چه در موقعیت‌های اجتماعی.
👌 انسان باید تلاش کند بهترین موقعیت اجتماعی را به دست آورد تا خدمت به خلق کند و محبوب خدا واقع شود.
✅ بازنشستگی معنا ندارد، خودت را محدود نکن.

ثبت دیدگاه