بیانات استاد غفاری ، شب هشتم محرم شرح دعای عرفه ۱۴۰۱/۰۵/۱4
 • 15 مرداد 1401 ساعت: ۵:۵۳
 • بازدید 464
  6

  🔺هرکسی با توجه با موقعیت و شغلش نسبت به خدا و اهل بیت نامردی می‌کند و توجه به اغیار دارد.
  ✅ دستورالعمل رها شدن از اغیار
  🔹تو نامحدود هستی چه در استعدادهای معنوی و چه در موقعیت‌های اجتماعی.
  👌 انسان باید تلاش کند بهترین موقعیت اجتماعی را به دست آورد تا خدمت به خلق کند و محبوب خدا واقع شود.
  ✅ بازنشستگی معنا ندارد، خودت را محدود نکن.

  پ
  پ

          

  صوت جلسه همراه با روضه

  🔺هرکسی با توجه با موقعیت و شغلش نسبت به خدا و اهل بیت نامردی می‌کند و توجه به اغیار دارد.
  ✅ دستورالعمل رها شدن از اغیار
  🔹تو نامحدود هستی چه در استعدادهای معنوی و چه در موقعیت‌های اجتماعی.
  👌 انسان باید تلاش کند بهترین موقعیت اجتماعی را به دست آورد تا خدمت به خلق کند و محبوب خدا واقع شود.
  ✅ بازنشستگی معنا ندارد، خودت را محدود نکن.

  ثبت دیدگاه