بیانات استاد غفاری ، شرح کتاب قرآن و فطرت آیت الله سعادت پرور ۱۴۰۰/۰۴/۱۰
03 جولای 2021 - 14:39
بازدید 544
11

✅ از ذکر لفظی غفلت نکنید حتی زمان بدحوصلگی
? ذکر بعد از مشاهده و ذکر قلبی
❤️ آیات قرآن هم بهانه عشق بازی خدا با بنده‌اش است.

پ
پ

✅ از ذکر لفظی غفلت نکنید حتی زمان بدحوصلگی
? ذکر بعد از مشاهده و ذکر قلبی
❤️ آیات قرآن هم بهانه عشق بازی خدا با بنده‌اش است.

ثبت دیدگاه