بیانات استاد غفاری ، شرح کتاب قرآن و فطرت آیت الله سعادت پرور ۱۴۰۰/۰۴/10
 • 12 تیر 1400 ساعت: ۱۴:۳۹
 • بازدید 858
  11

  ✅ از ذکر لفظی غفلت نکنید حتی زمان بدحوصلگی
  ? ذکر بعد از مشاهده و ذکر قلبی
  ❤️ آیات قرآن هم بهانه عشق بازی خدا با بنده‌اش است.

  پ
  پ

  ✅ از ذکر لفظی غفلت نکنید حتی زمان بدحوصلگی
  ? ذکر بعد از مشاهده و ذکر قلبی
  ❤️ آیات قرآن هم بهانه عشق بازی خدا با بنده‌اش است.

  ثبت دیدگاه