بیانات استاد غفاری ، شب بیست و پنجم محرم شرح دعای عرفه ۱۴۰۰/۰۶/11
۱۲ شهریور ۱۴۰۰ - ۸:۲۶
بازدید 744
7

? طاهر شدن با لعن بدیهای درون
?ظلم عاقبت به خیری ندارد
? دامنه و گستره ظلم، ظلم به نفس و حقیقت وجودی
✅ هرچه در محضر خدا و اهل بیت کوچکی کنی، تو را بزرگ و آقا می‌کنند
❤️ چو دل دادی به دلبندی، نکو ده..

پ
پ

? طاهر شدن با لعن بدیهای درون
?ظلم عاقبت به خیری ندارد
? دامنه و گستره ظلم، ظلم به نفس و حقیقت وجودی
✅ هرچه در محضر خدا و اهل بیت کوچکی کنی، تو را بزرگ و آقا می‌کنند
❤️ چو دل دادی به دلبندی، نکو ده..

معرفی کتاب زیارت عشق

زیارت عشق شرحی عارفانه از حضرت استاد غفاری بر زیارت عاشوراست ، زیارتی که از جانب خود محبوب صادر شده است
عشق را حسین علیه السلام معنا کرد و عشق حرکت او، سیر او، محبت او، شهادت او…. بلکه خود اوست
با این کتاب ، مستانه با خود محبوب به زیارت عشق می‌رویم….

ثبت دیدگاه