بیانات استاد غفاری ، شرح کتاب قرآن و فطرت آیت الله سعادت پرور ۱۴۰۰/۰۷/۲۹
22 اکتبر 2021 - 17:55
بازدید 467
4

?حق ندارید برای خود حد قائل شوید
?شهود و ظرایف آن
?بعضا شیطان در تجلیات دخالت می‌کند که تشخیصش نیاز به راهنمایی استاد دارد.
✅ جدا دانستن خالق از مخلوق شرک است
❤️ محبت حسین علیه‌السلام را محضر حضرت زهرا شفیع ببرید

پ
پ

?حق ندارید برای خود حد قائل شوید
?شهود و ظرایف آن
?بعضا شیطان در تجلیات دخالت می‌کند که تشخیصش نیاز به راهنمایی استاد در سلوک است.
✅ جدا دانستن خالق از مخلوق شرک است
❤️ محبت حسین علیه‌السلام را محضر حضرت زهرا شفیع ببرید

ثبت دیدگاه