بیانات استاد غفاری ، شرح کتاب قرآن و فطرت آیت الله سعادت پرور ۱۴۰۰/۰۷/۲9
 • 30 مهر 1400 ساعت: ۱۷:۵۵
 • بازدید 813
  7

  ?حق ندارید برای خود حد قائل شوید
  ?شهود و ظرایف آن
  ?بعضا شیطان در تجلیات دخالت می‌کند که تشخیصش نیاز به راهنمایی استاد دارد.
  ✅ جدا دانستن خالق از مخلوق شرک است
  ❤️ محبت حسین علیه‌السلام را محضر حضرت زهرا شفیع ببرید

  پ
  پ

  ?حق ندارید برای خود حد قائل شوید
  ?شهود و ظرایف آن
  ?بعضا شیطان در تجلیات دخالت می‌کند که تشخیصش نیاز به راهنمایی استاد در سلوک است.
  ✅ جدا دانستن خالق از مخلوق شرک است
  ❤️ محبت حسین علیه‌السلام را محضر حضرت زهرا شفیع ببرید

  ثبت دیدگاه