بیانات استاد غفاری ، شرح کتاب جمال آفتاب آیت الله سعادت پرور ( شرح اشعار حافظ ) ۱۴۰۰/۰8/03
۰۴ آبان ۱۴۰۰ - ۴:۵۲
بازدید 594
8

? به خطورات توجه نکنید تا مانع نفحات و تجلیات نشود
✅ راه نجات از خطورات: در حال زندگی کن، گذشته را رها کن و آینده را به خداوند بسپار البته با تدبیر.
وظیفه را بشناس و عمل کن و قبول کن هر اتفاقی افتاد خیر و از جانب خداوند است.
?چشم برزخی و دیدن تمثلات مربوط به مراتب پایین است
✅ به کار و زندگی توجه وظیفه‌ای داشته باش نه توجه دلی زیرا ظاهر، ابزار عدم است که فقط جنبه امتحان دارد
❤️ به فرموده علامه حسن زاده اگر انسان شوق داشته باشد خداوند میِ مراقبه را عطا می‌کند

پ
پ

? به خطورات توجه نکنید تا مانع نفحات و تجلیات نشود
✅ راه نجات از خطورات: در حال زندگی کن، گذشته را رها کن و آینده را به خداوند بسپار البته با تدبیر.
وظیفه را بشناس و عمل کن و قبول کن هر اتفاقی افتاد خیر و از جانب خداوند است.
?چشم برزخی و دیدن تمثلات مربوط به مراتب پایین است
✅ به کار و زندگی توجه وظیفه‌ای داشته باش نه توجه دلی زیرا ظاهر، ابزار عدم است که فقط جنبه امتحان دارد
❤️ به فرموده علامه حسن زاده اگر انسان شوق داشته باشد خداوند میِ مراقبه را عطا می‌کند

ثبت دیدگاه