بیانات استاد غفاری ، شرح کتاب جمال آفتاب آیت الله سعادت پرور ( شرح اشعار حافظ ) ۱۴۰۰/۰8/03
 • 4 آبان 1400 ساعت: ۴:۵۲
 • بازدید 745
  11

  ? به خطورات توجه نکنید تا مانع نفحات و تجلیات نشود
  ✅ راه نجات از خطورات: در حال زندگی کن، گذشته را رها کن و آینده را به خداوند بسپار البته با تدبیر.
  وظیفه را بشناس و عمل کن و قبول کن هر اتفاقی افتاد خیر و از جانب خداوند است.
  ?چشم برزخی و دیدن تمثلات مربوط به مراتب پایین است
  ✅ به کار و زندگی توجه وظیفه‌ای داشته باش نه توجه دلی زیرا ظاهر، ابزار عدم است که فقط جنبه امتحان دارد
  ❤️ به فرموده علامه حسن زاده اگر انسان شوق داشته باشد خداوند میِ مراقبه را عطا می‌کند

  پ
  پ

  ? به خطورات توجه نکنید تا مانع نفحات و تجلیات نشود
  ✅ راه نجات از خطورات: در حال زندگی کن، گذشته را رها کن و آینده را به خداوند بسپار البته با تدبیر.
  وظیفه را بشناس و عمل کن و قبول کن هر اتفاقی افتاد خیر و از جانب خداوند است.
  ?چشم برزخی و دیدن تمثلات مربوط به مراتب پایین است
  ✅ به کار و زندگی توجه وظیفه‌ای داشته باش نه توجه دلی زیرا ظاهر، ابزار عدم است که فقط جنبه امتحان دارد
  ❤️ به فرموده علامه حسن زاده اگر انسان شوق داشته باشد خداوند میِ مراقبه را عطا می‌کند

  ثبت دیدگاه