بیانات استاد غفاری ، شرح کتاب قرآن و فطرت آیت الله سعادت پرور ۱۴۰۰/۰۸/۰۶
29 اکتبر 2021 - 8:03
بازدید 452
5

?اگر بدون تحقیق ازدواج کنی نمی‌توانی گردن خدا بیاندازی
?اگر فطرت را درک کنیم از هیچ چیز نمی‌ترسیم و به شیرینی دائم می‌رسیم
?اگر احساسات بر معرفت و حقیقت استوار نشود صدمه می‌زند
?کسی که نماز شب و نماز اول وقت نمی‌خواند به هیچ جا نمی‌رسد
❤️ امر مولا را ببین نه عمل را

پ
پ

?اگر بدون تحقیق ازدواج کنی نمی‌توانی گردن خدا بیاندازی
?اگر فطرت را درک کنیم از هیچ چیز نمی‌ترسیم و به شیرینی دائم می‌رسیم
?اگر احساسات بر معرفت و حقیقت استوار نشود صدمه می‌زند
?کسی که نماز شب و نماز اول وقت نمی‌خواند به هیچ جا نمی‌رسد
❤️ امر مولا را ببین نه عمل را

ثبت دیدگاه