بیانات استاد غفاری ، ایام فاطمیه شهر قائن ۱۴۰۰/۱۰/۱5
۱۶ دی ۱۴۰۰ - ۶:۲۰
بازدید 487
6

?دنیا مخلوق خدا و زیباست، ولی تعلق به دنیا زشت است.
?باید به جایی برسیم که قرآن ما را بخواند نه ما قرآن را
✅ مردانه برای احیای اسلام تلاش کنید و همه جا خیر صادر کنید
?به داعشِ درونت توجه کن
?هرکس در مجالس اهل بیت از دنیا برود بهشتی است مگر اینکه حق الناس به گردنش باشد
✅ در مسجد نماز بخوانید و مساجد را رونق دهید وگرنه روز قیامت پشیمان می‌شوید

پ
پ

?دنیا مخلوق خدا و زیباست، ولی تعلق به دنیا زشت است.
?باید به جایی برسیم که قرآن ما را بخواند نه ما قرآن را
✅ مردانه برای احیای اسلام تلاش کنید و همه جا خیر صادر کنید
?به داعشِ درونت توجه کن
?هرکس در مجالس اهل بیت از دنیا برود بهشتی است مگر اینکه حق الناس به گردنش باشد
✅ در مسجد نماز بخوانید و مساجد را رونق دهید وگرنه روز قیامت پشیمان می‌شوید

ثبت دیدگاه