بیانات استاد غفاری ، ایام فاطمیه شهر قائن ۱۴۰۰/۱۰/۱5
 • 16 دی 1400 ساعت: ۶:۲۰
 • بازدید 681
  8

  ?دنیا مخلوق خدا و زیباست، ولی تعلق به دنیا زشت است.
  ?باید به جایی برسیم که قرآن ما را بخواند نه ما قرآن را
  ✅ مردانه برای احیای اسلام تلاش کنید و همه جا خیر صادر کنید
  ?به داعشِ درونت توجه کن
  ?هرکس در مجالس اهل بیت از دنیا برود بهشتی است مگر اینکه حق الناس به گردنش باشد
  ✅ در مسجد نماز بخوانید و مساجد را رونق دهید وگرنه روز قیامت پشیمان می‌شوید

  پ
  پ

  ?دنیا مخلوق خدا و زیباست، ولی تعلق به دنیا زشت است.
  ?باید به جایی برسیم که قرآن ما را بخواند نه ما قرآن را
  ✅ مردانه برای احیای اسلام تلاش کنید و همه جا خیر صادر کنید
  ?به داعشِ درونت توجه کن
  ?هرکس در مجالس اهل بیت از دنیا برود بهشتی است مگر اینکه حق الناس به گردنش باشد
  ✅ در مسجد نماز بخوانید و مساجد را رونق دهید وگرنه روز قیامت پشیمان می‌شوید

  ثبت دیدگاه