بیانات استاد غفاری ، شرح کتاب قرآن و فطرت آیت الله سعادت پرور ۱۴۰۰/۱۰/23
۲۴ دی ۱۴۰۰ - ۱۰:۳۵
بازدید 556
8

?خیلی از کم‌توفیقی‌ها، به خاطر بی‌توجهی و بداخلاقی با خانم و خانواده است.
✅ باید #تلاش کنید تا عنایت بشود
?اگر توبه کردی دیگر به گناه فکر نکن، فقط به خدا توجه کن و در حال زندگی کن
?مراتب عفت در انسان باتقوا
?در ملاکهای ازدواج زیاده خواه نباشید
❤️ دیگه بسه، با خدا رفیق شو

پ
پ

?خیلی از کم‌توفیقی‌ها، به خاطر بی‌توجهی و بداخلاقی با خانم و خانواده است.
✅ باید تلاش کنید تا عنایت بشود
?اگر توبه کردی دیگر به گناه فکر نکن، فقط به خدا توجه کن و در حال زندگی کن
?مراتب عفت در انسان باتقوا
?در ملاکهای ازدواج زیاده خواه نباشید
❤️ دیگه بسه، با خدا رفیق شو

ثبت دیدگاه