بیانات استاد غفاری ، شرح کتاب جمال آفتاب آیت الله سعادت پرور ( شرح اشعار حافظ ) ۱۴۰۰/۱1/04
۰۵ بهمن ۱۴۰۰ - ۸:۰۸
بازدید 540
9

❤️ کسی که مهر زهرا دارد در تیررس دیدگاه حضرت دوست است
✅ تمرین کنید مشغله اجتماعی به ذکر تبدیل شود
?زمستان که شبها طولانی است زود بخوابید و وقت و حوصله بیشتری برای نماز شب بگذارید
?زمینه حسادت و بدگویی دیگران را فراهم نکنیم
?مراقبه یعنی مراقب حضرت دوست بودن در همه حال
?خطر محبت افراطی و حصار مرید و مراد بازی
✅ اعتماد به خدا برترین عمل است و آرامش می‌آورد

پ
پ

❤️ کسی که مهر زهرا دارد در تیررس دیدگاه حضرت دوست است
✅ تمرین کنید مشغله اجتماعی به ذکر تبدیل شود
?زمستان که شبها طولانی است زود بخوابید و وقت و حوصله بیشتری برای نماز شب بگذارید
?زمینه حسادت و بدگویی دیگران را فراهم نکنیم
?مراقبه یعنی مراقب حضرت دوست بودن در همه حال
?خطر محبت افراطی و حصار مرید و مراد بازی
✅ اعتماد به خدا برترین عمل است و آرامش می‌آورد

ثبت دیدگاه