بیانات استاد غفاری ، شرح کتاب جمال آفتاب آیت الله سعادت پرور ( شرح اشعار حافظ ) ۱۴۰۰/۱1/04
 • 5 بهمن 1400 ساعت: ۸:۰۸
 • بازدید 758
  12

  ❤️ کسی که مهر زهرا دارد در تیررس دیدگاه حضرت دوست است
  ✅ تمرین کنید مشغله اجتماعی به ذکر تبدیل شود
  ?زمستان که شبها طولانی است زود بخوابید و وقت و حوصله بیشتری برای نماز شب بگذارید
  ?زمینه حسادت و بدگویی دیگران را فراهم نکنیم
  ?مراقبه یعنی مراقب حضرت دوست بودن در همه حال
  ?خطر محبت افراطی و حصار مرید و مراد بازی
  ✅ اعتماد به خدا برترین عمل است و آرامش می‌آورد

  پ
  پ

  ❤️ کسی که مهر زهرا دارد در تیررس دیدگاه حضرت دوست است
  ✅ تمرین کنید مشغله اجتماعی به ذکر تبدیل شود
  ?زمستان که شبها طولانی است زود بخوابید و وقت و حوصله بیشتری برای نماز شب بگذارید
  ?زمینه حسادت و بدگویی دیگران را فراهم نکنیم
  ?مراقبه یعنی مراقب حضرت دوست بودن در همه حال
  ?خطر محبت افراطی و حصار مرید و مراد بازی
  ✅ اعتماد به خدا برترین عمل است و آرامش می‌آورد

  ثبت دیدگاه