بیانات استاد غفاری ، شب لیله الرغائب ۱۴۰۰/11/14
۱۵ بهمن ۱۴۰۰ - ۳:۱۵
بازدید 564
9

?ذکر ظاهری بهانه است ولی خودش نور دارد پس با حوصله بگویید
✅ اگر نیت را درست کنیم تمام اعمال ذکر میشود
❤️ در ظاهر با اجتماع باشیم، در دل با خدا خلوت داشته باشیم
? با خوش اخلاقی خانه را تفریحگاه کنید
✅ بهترین زن و مرد کسی است که همسرش از او راضی باشد

پ
پ

?ذکر ظاهری بهانه است ولی خودش نور دارد پس با حوصله بگویید
✅ اگر نیت را درست کنیم تمام اعمال ذکر میشود
❤️ در ظاهر با اجتماع باشیم، در دل با خدا خلوت داشته باشیم
? با خوش اخلاقی خانه را تفریحگاه کنید
✅ بهترین زن و مرد کسی است که همسرش از او راضی باشد

ثبت دیدگاه