بیانات استاد غفاری ، شب لیله الرغائب ۱۴۰۰/11/14
 • 15 بهمن 1400 ساعت: ۳:۱۵
 • بازدید 699
  10

  ?ذکر ظاهری بهانه است ولی خودش نور دارد پس با حوصله بگویید
  ✅ اگر نیت را درست کنیم تمام اعمال ذکر میشود
  ❤️ در ظاهر با اجتماع باشیم، در دل با خدا خلوت داشته باشیم
  ? با خوش اخلاقی خانه را تفریحگاه کنید
  ✅ بهترین زن و مرد کسی است که همسرش از او راضی باشد

  پ
  پ

  ?ذکر ظاهری بهانه است ولی خودش نور دارد پس با حوصله بگویید
  ✅ اگر نیت را درست کنیم تمام اعمال ذکر میشود
  ❤️ در ظاهر با اجتماع باشیم، در دل با خدا خلوت داشته باشیم
  ? با خوش اخلاقی خانه را تفریحگاه کنید
  ✅ بهترین زن و مرد کسی است که همسرش از او راضی باشد

  ثبت دیدگاه