بیانات استاد غفاری ، شرح کتاب جمال آفتاب آیت الله سعادت پرور  ۱۴۰۰/۱2/16
۱۷ اسفند ۱۴۰۰ - ۹:۳۰
بازدید 513
6

✅ چند راه رسیدن به معرفت: مطالعه، تفکر و توسل
✅ معرفت انسان را به بندگی میرساند
? بهترین جشن اعیاد، توسل به این بزرگواران است
❤️ سالک باید بی‌قرار باشد

پ
پ

✅ چند راه رسیدن به معرفت: مطالعه، تفکر و توسل
✅ معرفت انسان را به بندگی میرساند
? بهترین جشن اعیاد، توسل به این بزرگواران است
❤️ سالک باید بی‌قرار باشد

ثبت دیدگاه