بیانات استاد غفاری ، شب دوم ماه رمضان ، شرح دعای ابوحمزه ثمالی ۱۴۰1/01/۱5
 • 16 فروردین 1401 ساعت: ۱۰:۴۶
 • بازدید 660
  4

  ❤️ معشوق در مهمانی‌اش تمام و کمال از ما پذیرایی می‌کند
  ?لزوم صبر سالک در مراتب مراقبه تا رسیدن به شهود
  ✅ توبه را استمرار دهید تا همیشه پاک باشید لذا زیاد استغفار و صلوات بفرستید، اگر توانستید هر روز یا هر هفته یا هر ماه نماز توبه بخوانید.
  ?تشخیص الهام شیطانی به کمک استاد راهنما
  ?با مراقبه نکردن و گناه، حال عبادت گرفته می‌شود
  ✅ به مجالس علما بروید و دست از علما برندارید
  ?علاوه بر تهاجم فرهنگی، افراط و تندروی برخی نادانها، جوانها را از دین جدا می‌کند.

  پ
  پ

  ❤️ معشوق در مهمانی‌اش تمام و کمال از ما پذیرایی می‌کند
  ?لزوم صبر سالک در مراتب مراقبه تا رسیدن به شهود
  ✅ توبه را استمرار دهید تا همیشه پاک باشید لذا زیاد استغفار و صلوات بفرستید، اگر توانستید هر روز یا هر هفته یا هر ماه نماز توبه بخوانید.
  ?تشخیص الهام شیطانی به کمک استاد راهنما
  ?با مراقبه نکردن و گناه، حال عبادت گرفته می‌شود
  ✅ به مجالس علما بروید و دست از علما برندارید
  ?علاوه بر تهاجم فرهنگی، افراط و تندروی برخی نادانها، جوانها را از دین جدا می‌کند.

  ثبت دیدگاه