بیانات استاد غفاری ، شب دوم ماه رمضان ، شرح دعای ابوحمزه ثمالی ۱۴۰1/01/۱5
۱۶ فروردین ۱۴۰۱ - ۱۰:۴۶
بازدید 506
2

❤️ معشوق در مهمانی‌اش تمام و کمال از ما پذیرایی می‌کند
?لزوم صبر سالک در مراتب مراقبه تا رسیدن به شهود
✅ توبه را استمرار دهید تا همیشه پاک باشید لذا زیاد استغفار و صلوات بفرستید، اگر توانستید هر روز یا هر هفته یا هر ماه نماز توبه بخوانید.
?تشخیص الهام شیطانی به کمک استاد راهنما
?با مراقبه نکردن و گناه، حال عبادت گرفته می‌شود
✅ به مجالس علما بروید و دست از علما برندارید
?علاوه بر تهاجم فرهنگی، افراط و تندروی برخی نادانها، جوانها را از دین جدا می‌کند.

پ
پ

❤️ معشوق در مهمانی‌اش تمام و کمال از ما پذیرایی می‌کند
?لزوم صبر سالک در مراتب مراقبه تا رسیدن به شهود
✅ توبه را استمرار دهید تا همیشه پاک باشید لذا زیاد استغفار و صلوات بفرستید، اگر توانستید هر روز یا هر هفته یا هر ماه نماز توبه بخوانید.
?تشخیص الهام شیطانی به کمک استاد راهنما
?با مراقبه نکردن و گناه، حال عبادت گرفته می‌شود
✅ به مجالس علما بروید و دست از علما برندارید
?علاوه بر تهاجم فرهنگی، افراط و تندروی برخی نادانها، جوانها را از دین جدا می‌کند.

ثبت دیدگاه