بیانات استاد غفاری ، شب پانزدهم ماه رمضان ، شرح دعای ابوحمزه ثمالی ۱۴۰1/01/28
 • 29 فروردین 1401 ساعت: ۱۰:۵۹
 • بازدید 654
  5

  ?اهمیت ویژه باور در سلوک الی الله
  ?کم کاری و خطایمان را گردن دیگران نیندازیم
  ✅ «یا سیدی» را محکم بگیریم
  ❤️ زن و بچه امانت‌های الهی هستند، خیلی باید مواظبشان باشیم، به تفریحشان هم توجه کنید

  پ
  پ

  ?اهمیت ویژه باور در سلوک الی الله
  ?کم کاری و خطایمان را گردن دیگران نیندازیم
  ✅ «یا سیدی» را محکم بگیریم
  ❤️ زن و بچه امانت‌های الهی هستند، خیلی باید مواظبشان باشیم، به تفریحشان هم توجه کنید

  ثبت دیدگاه