بیانات استاد غفاری ، شب پانزدهم ماه رمضان ، شرح دعای ابوحمزه ثمالی ۱۴۰1/01/28
۲۹ فروردین ۱۴۰۱ - ۱۰:۵۹
بازدید 455
5

👌اهمیت ویژه باور در سلوک الی الله
🔺کم کاری و خطایمان را گردن دیگران نیندازیم
✅ «یا سیدی» را محکم بگیریم
❤️ زن و بچه امانت‌های الهی هستند، خیلی باید مواظبشان باشیم، به تفریحشان هم توجه کنید

پ
پ

👌اهمیت ویژه باور در سلوک الی الله
🔺کم کاری و خطایمان را گردن دیگران نیندازیم
✅ «یا سیدی» را محکم بگیریم
❤️ زن و بچه امانت‌های الهی هستند، خیلی باید مواظبشان باشیم، به تفریحشان هم توجه کنید

ثبت دیدگاه