بیانات استاد غفاری ، شب هفدهم ماه رمضان ، شرح دعای ابوحمزه ثمالی ۱۴۰1/01/30
 • 31 فروردین 1401 ساعت: ۹:۱۷
 • بازدید 633
  4

  ?نازنازی بودن خطرناک است؛ سالک باید آماده امتحان و ابتلا باشد.
  ✅ باید در قلبمان خوشی و سختی یکی باشد.
  ❓چه زیارتی می‌رویم که شمرگونه ظلم می‌کنیم؟!
  ?برای مقام صالحین باید مراقبت بیشتر باشد.

  پ
  پ

  ?نازنازی بودن خطرناک است؛ سالک باید آماده امتحان و ابتلا باشد.
  ✅ باید در قلبمان خوشی و سختی یکی باشد.
  ❓چه زیارتی می‌رویم که شمرگونه ظلم می‌کنیم؟!
  ?برای مقام صالحین باید مراقبت بیشتر باشد.

  ثبت دیدگاه