بیانات استاد غفاری ، شب هفدهم ماه رمضان ، شرح دعای ابوحمزه ثمالی ۱۴۰1/01/30
۳۱ فروردین ۱۴۰۱ - ۹:۱۷
بازدید 435
4

🔺نازنازی بودن خطرناک است؛ سالک باید آماده امتحان و ابتلا باشد.
✅ باید در قلبمان خوشی و سختی یکی باشد.
❓چه زیارتی می‌رویم که شمرگونه ظلم می‌کنیم؟!
🔅برای مقام صالحین باید مراقبت بیشتر باشد.

پ
پ

🔺نازنازی بودن خطرناک است؛ سالک باید آماده امتحان و ابتلا باشد.
✅ باید در قلبمان خوشی و سختی یکی باشد.
❓چه زیارتی می‌رویم که شمرگونه ظلم می‌کنیم؟!
🔅برای مقام صالحین باید مراقبت بیشتر باشد.

ثبت دیدگاه