بیانات استاد غفاری ، شب بیست و هفتم  ماه رمضان ، شرح دعای ابوحمزه ثمالی ۱۴۰1/02/09
۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۱ - ۱۱:۳۱
بازدید 483
4

🔅 لقاء در شهادت الست بوده ولی تام نبوده.
🔹 تسبیح بدون مشاهده و لقاء معنی ندارد.
✅ مراقبه از اعمال جزئی و واجبات و محرمات شروع می‌شود.
❤️ همه به لقاء می‌رسند ولی طوری برسیم که اهل بیت را خجالت زده نکنیم.
🔸تقاضای بدون پشتوانه عملی فایده ندارد.
✅ این دو روز را غنیمت بشمارید و جبران کنید.

پ
پ

🔅 لقاء در شهادت الست بوده ولی تام نبوده.
🔹 تسبیح بدون مشاهده و لقاء معنی ندارد.
✅ مراقبه از اعمال جزئی و واجبات و محرمات شروع می‌شود.
❤️ همه به لقاء می‌رسند ولی طوری برسیم که اهل بیت را خجالت زده نکنیم.
🔸تقاضای بدون پشتوانه عملی فایده ندارد.
✅ این دو روز را غنیمت بشمارید و جبران کنید.

ثبت دیدگاه