بیانات استاد غفاری ، شب بیست و هفتم ماه رمضان ، شرح دعای ابوحمزه ثمالی ۱۴۰1/02/09
 • 10 اردیبهشت 1401 ساعت: ۱۱:۳۱
 • بازدید 634
  6

  🔅 لقاء در شهادت الست بوده ولی تام نبوده.
  🔹 تسبیح بدون مشاهده و لقاء معنی ندارد.
  ✅ مراقبه از اعمال جزئی و واجبات و محرمات شروع می‌شود.
  ❤️ همه به لقاء می‌رسند ولی طوری برسیم که اهل بیت را خجالت زده نکنیم.
  🔸تقاضای بدون پشتوانه عملی فایده ندارد.
  ✅ این دو روز را غنیمت بشمارید و جبران کنید.

  پ
  پ

  🔅 لقاء در شهادت الست بوده ولی تام نبوده.
  🔹 تسبیح بدون مشاهده و لقاء معنی ندارد.
  ✅ مراقبه از اعمال جزئی و واجبات و محرمات شروع می‌شود.
  ❤️ همه به لقاء می‌رسند ولی طوری برسیم که اهل بیت را خجالت زده نکنیم.
  🔸تقاضای بدون پشتوانه عملی فایده ندارد.
  ✅ این دو روز را غنیمت بشمارید و جبران کنید.

  ثبت دیدگاه