بیانات استاد غفاری ، شرح کتاب قرآن و فطرت آیت الله سعادت پرور ۱۴۰۱/۰۳/۲۶
17 ژوئن 2022 - 6:12
بازدید 354
6

❓اگر خداوند خیر مطلق است پس ریشه بدیها در این عالم چیست؟
🔅ذکر حقیقی ما را به فطرت و ملکوت می‌رساند.
✅ از طاغوت نفست اجتناب کن تا بتوانی بر طاغوت‌های بیرون غلبه کنی مثل سردار دلها #شهید_سلیمانی
🔸پرخوری و دیر خوابیدن باعث از دست رفتن نماز شب می‌شود
✅ باید هر روز توبه کنیم به سمت خدای تبارک و تعالی
❤️ همین که خداوند تو را متوجه خودسازی کرده یعنی برگزیده هستی
✅ بهتر است انسان عمل صالح را زیاد کند تا به مقام انابه برسد.

پ
پ

❓اگر خداوند خیر مطلق است پس ریشه بدیها در این عالم چیست؟
🔅ذکر حقیقی ما را به فطرت و ملکوت می‌رساند.
✅ از طاغوت نفست اجتناب کن تا بتوانی بر طاغوت‌های بیرون غلبه کنی مثل سردار دلها #شهید_سلیمانی
🔸 پرخوری و دیر خوابیدن باعث از دست رفتن نماز شب می‌شود
✅ باید هر روز توبه کنیم به سمت خدای تبارک و تعالی
❤️ همین که خداوند تو را متوجه خودسازی کرده یعنی برگزیده هستی
✅ بهتر است انسان عمل صالح را زیاد کند تا به مقام انابه برسد.

ثبت دیدگاه