بیانات استاد غفاری ، شرح کتاب قرآن و فطرت آیت الله سعادت پرور ۱۴۰۱/۰3/26
 • 27 خرداد 1401 ساعت: ۶:۱۲
 • بازدید 591
  7

  ❓اگر خداوند خیر مطلق است پس ریشه بدیها در این عالم چیست؟
  🔅ذکر حقیقی ما را به فطرت و ملکوت می‌رساند.
  ✅ از طاغوت نفست اجتناب کن تا بتوانی بر طاغوت‌های بیرون غلبه کنی مثل سردار دلها #شهید_سلیمانی
  🔸پرخوری و دیر خوابیدن باعث از دست رفتن نماز شب می‌شود
  ✅ باید هر روز توبه کنیم به سمت خدای تبارک و تعالی
  ❤️ همین که خداوند تو را متوجه خودسازی کرده یعنی برگزیده هستی
  ✅ بهتر است انسان عمل صالح را زیاد کند تا به مقام انابه برسد.

  پ
  پ

  ❓اگر خداوند خیر مطلق است پس ریشه بدیها در این عالم چیست؟
  🔅ذکر حقیقی ما را به فطرت و ملکوت می‌رساند.
  ✅ از طاغوت نفست اجتناب کن تا بتوانی بر طاغوت‌های بیرون غلبه کنی مثل سردار دلها #شهید_سلیمانی
  🔸 پرخوری و دیر خوابیدن باعث از دست رفتن نماز شب می‌شود
  ✅ باید هر روز توبه کنیم به سمت خدای تبارک و تعالی
  ❤️ همین که خداوند تو را متوجه خودسازی کرده یعنی برگزیده هستی
  ✅ بهتر است انسان عمل صالح را زیاد کند تا به مقام انابه برسد.

  ثبت دیدگاه