بیانات استاد غفاری ، شب سوم محرم شرح دعای عرفه ۱۴۰1/۰5/09
 • 10 مرداد 1401 ساعت: ۴:۴۶
 • بازدید 478
  5

  ✅ راه مراقبت از جذبه‌های سلوکی: «پرهیز از افراط و تفریط» و «عمل به ضرورت»
  🔅 راه نجات در این است که اتفاقات برایمان عادی باشد و ذهن را درگیر نکنیم و فقط وظیفه را انجام دهیم و رها باشیم
  ❤️ اهل بیت محبت به خانواده داشتند ولی دل‌مشغولی نداشتند
  🔸وقتی میگی تلاش کردم و نرسیدم یعنی خدا را ندیدی و تلاشت را دیده‌ای و عقب مانده هستی
  ✅ عمل کثیر انسان را به جایی نمی‌رساند بلکه عمل به واجب و ترک حرام از روی اخلاص مهم است
  👌برای ترک گناه از عواملی که تو را به گناه می‌اندازد دوری کن

  پ
  پ

  ✅ راه مراقبت از جذبه‌های سلوکی: «پرهیز از افراط و تفریط» و «عمل به ضرورت»
  🔅 راه نجات در این است که اتفاقات برایمان عادی باشد و ذهن را درگیر نکنیم و فقط وظیفه را انجام دهیم و رها باشیم
  ❤️ اهل بیت محبت به خانواده داشتند ولی دل‌مشغولی نداشتند
  🔸وقتی میگی تلاش کردم و نرسیدم یعنی خدا را ندیدی و تلاشت را دیده‌ای و عقب مانده هستی
  ✅ عمل کثیر انسان را به جایی نمی‌رساند بلکه عمل به واجب و ترک حرام از روی اخلاص مهم است
  👌برای ترک گناه از عواملی که تو را به گناه می‌اندازد دوری کن

  ثبت دیدگاه