بیانات استاد غفاری ، شب پنجم محرم شرح دعای عرفه ۱۴۰۱/۰۵/11
 • 12 مرداد 1401 ساعت: ۴:۰۲
 • بازدید 530
  4

  🔅هر کدام از انبیا چند اسم را ظهور دادند، شیعیان می‌توانند با تبعیت از اهل بیت تمام اسماء الهی را ظهور دهند.
  ✅ رسیدن به حق الیقین از مسیر اخلاص
  🔸نبخشیدن یعنی بزرگ پنداشتن دیگری
  🔺کسی که از توفیق الهی در خیرات خوشحال نباشد و از بدیهایش ناراحت و پشیمان نباشد مریض است.

  پ
  پ

  🔅هر کدام از انبیا چند اسم را ظهور دادند، شیعیان می‌توانند با تبعیت از اهل بیت تمام اسماء الهی را ظهور دهند.
  ✅ رسیدن به حق الیقین از مسیر اخلاص
  🔸نبخشیدن یعنی بزرگ پنداشتن دیگری
  🔺کسی که از توفیق الهی در خیرات خوشحال نباشد و از بدیهایش ناراحت و پشیمان نباشد مریض است.

  ثبت دیدگاه