بیانات استاد غفاری ، شب پنجم محرم شرح دعای عرفه ۱۴۰۱/۰۵/11
۱۲ مرداد ۱۴۰۱ - ۴:۰۲
بازدید 363
6

🔅هر کدام از انبیا چند اسم را ظهور دادند، شیعیان می‌توانند با تبعیت از اهل بیت تمام اسماء الهی را ظهور دهند.
✅ رسیدن به حق الیقین از مسیر اخلاص
🔸نبخشیدن یعنی بزرگ پنداشتن دیگری
🔺کسی که از توفیق الهی در خیرات خوشحال نباشد و از بدیهایش ناراحت و پشیمان نباشد مریض است.

پ
پ

🔅هر کدام از انبیا چند اسم را ظهور دادند، شیعیان می‌توانند با تبعیت از اهل بیت تمام اسماء الهی را ظهور دهند.
✅ رسیدن به حق الیقین از مسیر اخلاص
🔸نبخشیدن یعنی بزرگ پنداشتن دیگری
🔺کسی که از توفیق الهی در خیرات خوشحال نباشد و از بدیهایش ناراحت و پشیمان نباشد مریض است.

ثبت دیدگاه