بیانات استاد غفاری ، شرح کتاب قرآن و فطرت آیت الله سعادت پرور ۱۴۰۱/۰7/14
 • 24 مهر 1401 ساعت: ۸:۲۸
 • بازدید 401
  4

  🔺دشمنانی که دم از آزادی و حقوق بشر و تغییر می‌زنند دروغ می‌گویند، از ما گاو شیرده می‌خواهند و با اسلام حسینی مشکل دارند وگرنه چرا این همه ترور و کودتا کردند؟!
  🇮🇷 جوانان هشیار باشید و محکم پای خون شهدا بایستید.

  پ
  پ

  ✅ جز به استاد راهنما به هیچ احدالناسی حالاتتان را نگویید و مثل مردم زندگی کنید.
  🔅راه رسیدن به عهد ازلی، تسلیم و فرمول «به امر مولا برای مولا» است.
  🔺بی‌توجهی به وظیفه، شرک و نفاق است.
  🔸دنیا از اول تا آخرش آزمایش است و کسی که تسلیم است آرام است.
  🔺دشمنانی که دم از آزادی و حقوق بشر و تغییر می‌زنند دروغ می‌گویند، از ما گاو شیرده می‌خواهند و با اسلام حسینی مشکل دارند وگرنه چرا این همه ترور و کودتا کردند؟!
  🇮🇷 جوانان هشیار باشید و محکم پای خون شهدا بایستید.

  ثبت دیدگاه