بیانات استاد غفاری ، شرح کتاب قرآن و فطرت آیت الله سعادت پرور ۱۴۰۱/۰7/14
۲۴ مهر ۱۴۰۱ - ۸:۲۸
بازدید 266
4

🔺دشمنانی که دم از آزادی و حقوق بشر و تغییر می‌زنند دروغ می‌گویند، از ما گاو شیرده می‌خواهند و با اسلام حسینی مشکل دارند وگرنه چرا این همه ترور و کودتا کردند؟!
🇮🇷 جوانان هشیار باشید و محکم پای خون شهدا بایستید.

پ
پ

✅ جز به استاد راهنما به هیچ احدالناسی حالاتتان را نگویید و مثل مردم زندگی کنید.
🔅راه رسیدن به عهد ازلی، تسلیم و فرمول «به امر مولا برای مولا» است.
🔺بی‌توجهی به وظیفه، شرک و نفاق است.
🔸دنیا از اول تا آخرش آزمایش است و کسی که تسلیم است آرام است.
🔺دشمنانی که دم از آزادی و حقوق بشر و تغییر می‌زنند دروغ می‌گویند، از ما گاو شیرده می‌خواهند و با اسلام حسینی مشکل دارند وگرنه چرا این همه ترور و کودتا کردند؟!
🇮🇷 جوانان هشیار باشید و محکم پای خون شهدا بایستید.

ثبت دیدگاه