بیانات استاد غفاری ، ایام فاطمیه ، شرح کتاب قرآن و فطرت ۱۴۰۱/۰9/24
۲۵ آذر ۱۴۰۱ - ۶:۱۸
بازدید 215
7

🔅هر کسی با هر دینی صادقانه مجاهدت کند خدا دستش را میگیرد.
❤️ توفیق نماز شب، علامت این است که خدا دوستمان دارد.
✅ مومن هر لحظه باید حال توبه داشته باشد و در دلش غم عشق باشد ولی در ظاهرش بشاش باشد.
🔹حالات لحظه‌ای انابه با محاسبه شب و مراقبت در روز استمرار پیدا می‌کند.
✅ ملاک دین‌داری و مسلمان بودن «تسلیم» در همه اوامر خداوند است نه خودتشخیصی. لذا حرف اول در سلوک را «تسلیم» می‌زند.
👌فرمول پربرکت « به امر مولا برای مولا» یعنی نفی خودیت و نفی غیر.

پ
پ

          

صوت جلسه

🔅هر کسی با هر دینی صادقانه مجاهدت کند خدا دستش را میگیرد.
❤️ توفیق نماز شب، علامت این است که خدا دوستمان دارد.
✅ مومن هر لحظه باید حال توبه داشته باشد و در دلش غم عشق باشد ولی در ظاهرش بشاش باشد.
🔹حالات لحظه‌ای انابه با محاسبه شب و مراقبت در روز استمرار پیدا می‌کند.
✅ ملاک دین‌داری و مسلمان بودن «تسلیم» در همه اوامر خداوند است نه خودتشخیصی. لذا حرف اول در سلوک را «تسلیم» می‌زند.
👌فرمول پربرکت « به امر مولا برای مولا» یعنی نفی خودیت و نفی غیر.

ثبت دیدگاه