بیانات استاد غفاری ، ایام فاطمیه ، شرح کتاب قرآن و فطرت ۱۴۰۱/۰9/24
 • 25 آذر 1401 ساعت: ۶:۱۸
 • بازدید 443
  12

  ?هر کسی با هر دینی صادقانه مجاهدت کند خدا دستش را میگیرد.
  ❤️ توفیق نماز شب، علامت این است که خدا دوستمان دارد.
  ✅ مومن هر لحظه باید حال توبه داشته باشد و در دلش غم عشق باشد ولی در ظاهرش بشاش باشد.
  ?حالات لحظه‌ای انابه با محاسبه شب و مراقبت در روز استمرار پیدا می‌کند.
  ✅ ملاک دین‌داری و مسلمان بودن «تسلیم» در همه اوامر خداوند است نه خودتشخیصی. لذا حرف اول در سلوک را «تسلیم» می‌زند.
  ?فرمول پربرکت « به امر مولا برای مولا» یعنی نفی خودیت و نفی غیر.

  پ
  پ

            

  صوت جلسه

  ?هر کسی با هر دینی صادقانه مجاهدت کند خدا دستش را میگیرد.
  ❤️ توفیق نماز شب، علامت این است که خدا دوستمان دارد.
  ✅ مومن هر لحظه باید حال توبه داشته باشد و در دلش غم عشق باشد ولی در ظاهرش بشاش باشد.
  ?حالات لحظه‌ای انابه با محاسبه شب و مراقبت در روز استمرار پیدا می‌کند.
  ✅ ملاک دین‌داری و مسلمان بودن «تسلیم» در همه اوامر خداوند است نه خودتشخیصی. لذا حرف اول در سلوک را «تسلیم» می‌زند.
  ?فرمول پربرکت « به امر مولا برای مولا» یعنی نفی خودیت و نفی غیر.

  ثبت دیدگاه