بیانات استاد غفاری ، شرح کتاب قرآن و فطرت آیت الله سعادت پرور ۱۴۰۱/11/27
۲۸ بهمن ۱۴۰۱ - ۰:۴۹
بازدید 254
4

✅ بهترین هدیه خداوند در بهشت «سلام» است که امنیت مطلق از غیرِ هو است. ان‌شاءالله به جایگاه بلندمرتبه مقام سلام برسیم.
🔅ضرورت وجود تابعین اهل بیت میان مردم برای هدایت
✅ عصمت تکوینی خاص انبیا و اهل بیت علیهم‌السلام است ولی انسان می‌تواند به مقام عصمت تشریعی برسد با جدیت در سلوک و مراقب از دستورات
🔹خیلی با قرآن مأنوس باشید که انس با زیاد خوانی نیست بلکه با تأمل است.
🔅برداشتهای قرآنی خود را به استاد گزارش دهید.

پ
پ

صوت جلسه

✅ بهترین هدیه خداوند در بهشت «سلام» است که امنیت مطلق از غیرِ هو است. ان‌شاءالله به جایگاه بلندمرتبه مقام سلام برسیم.
🔅ضرورت وجود تابعین اهل بیت میان مردم برای هدایت
✅ عصمت تکوینی خاص انبیا و اهل بیت علیهم‌السلام است ولی انسان می‌تواند به مقام عصمت تشریعی برسد با جدیت در سلوک و مراقب از دستورات
🔹خیلی با قرآن مأنوس باشید که انس با زیاد خوانی نیست بلکه با تأمل است.
🔅برداشتهای قرآنی خود را به استاد گزارش دهید.

ثبت دیدگاه