بیانات استاد غفاری ، شب هشتم ماه مبارک رمضان ۱۴۰2/01/09
۱۰ فروردین ۱۴۰۲ - ۱:۴۲
بازدید 165
4

🔅 عرفا کهف و پناهگاه تولید می‌کنند، جذبه اول برای سالک کهف است.
✅ عارف شدن را مفتی نمی‌دهند، خیلی باید زحمت بکشیم تا به جایی برسیم که ذره‌ای غلفت نداشته باشیم و دائم با او باشیم، روزنه‌اش را با توسل و تضرع در ماه رمضان باز کنیم.
🔺 امان از شکم و پرخوری و حرص و ولع در خوردن که انسان را از معنویت می‌اندازد.
🔸 اگر انسان صاحب عرفان و معرفت نشود در همه زمینه‌ها(خانوادگی، اجتماعی، سیاسی و…) صدمه می‌بیند.

پ
پ
صوت مراسم

شب هشتم ماه مبارک رمضان ، شرح حدیث نوف بکالی از آرزوهای امیرالموؤمنین علیه السلام و راه رسیدن به آن

🔅 عرفا کهف و پناهگاه تولید می‌کنند، جذبه اول برای سالک کهف است.
✅ عارف شدن را مفتی نمی‌دهند، خیلی باید زحمت بکشیم تا به جایی برسیم که ذره‌ای غلفت نداشته باشیم و دائم با او باشیم، روزنه‌اش را با توسل و تضرع در ماه رمضان باز کنیم.
🔺 امان از شکم و پرخوری و حرص و ولع در خوردن که انسان را از معنویت می‌اندازد.
🔸 اگر انسان صاحب عرفان و معرفت نشود در همه زمینه‌ها(خانوادگی، اجتماعی، سیاسی و…) صدمه می‌بیند.

حدیث نوف بکالی کلیک کنید

ثبت دیدگاه