بیانات استاد غفاری ، شرح کتاب قرآن و فطرت آیت الله سعادت پرور ۱۴۰2/07/20
 • 21 مهر 1402 ساعت: ۴:۱۷
 • بازدید 251
  11

  ? اخطار جدی می‌کنم رفقایی که گزارش پیامکی نفرستند رابطه را قطع می‌کنم و شماره‌شان را مسدود!
  ? هفته‌ای یک بار موظفید گزارش پیامکی دهید چه حال دارید چه ندارید.
  ❓آیا ما هم می‌توانیم به مقام ولایت برسیم؟
  ✅ اگر احاطه خداوند را در همه چیز ببینیم، رفاقت و انس و حیا می‌آید.
  ? انسان می‌تواند از نورهای کوچک(مثل نگاه به پدر و عالم و..) به نور اعظم برسد.
  ✅ یکی از راههای سریع رسیدن به محضر آقا امام زمان، نماز است، نماز با توجه و حوصله بخوانید.
  ? باید به جایی رسید که نماز، تو را بخواند.

  پ
  پ

  صوت مراسم

  شرح کتاب قرآن و فطرت آیت الله سعادت پرور

  ? اخطار جدی می‌کنم رفقایی که گزارش پیامکی نفرستند رابطه را قطع می‌کنم و شماره‌شان را مسدود!
  ? هفته‌ای یک بار موظفید گزارش پیامکی دهید چه حال دارید چه ندارید.
  ❓آیا ما هم می‌توانیم به مقام ولایت برسیم؟
  ✅ اگر احاطه خداوند را در همه چیز ببینیم، رفاقت و انس و حیا می‌آید.
  ? انسان می‌تواند از نورهای کوچک(مثل نگاه به پدر و عالم و..) به نور اعظم برسد.
  ✅ یکی از راههای سریع رسیدن به محضر آقا امام زمان، نماز است، نماز با توجه و حوصله بخوانید.
  ? باید به جایی رسید که نماز، تو را بخواند.

  ثبت دیدگاه