بیانات استاد غفاری ، شرح کتاب قرآن و فطرت آیت الله سعادت پرور ۱۴۰2/07/20
۲۱ مهر ۱۴۰۲ - ۴:۱۷
بازدید 125
7

🔺 اخطار جدی می‌کنم رفقایی که گزارش پیامکی نفرستند رابطه را قطع می‌کنم و شماره‌شان را مسدود!
🔹 هفته‌ای یک بار موظفید گزارش پیامکی دهید چه حال دارید چه ندارید.
❓آیا ما هم می‌توانیم به مقام ولایت برسیم؟
✅ اگر احاطه خداوند را در همه چیز ببینیم، رفاقت و انس و حیا می‌آید.
🔅 انسان می‌تواند از نورهای کوچک(مثل نگاه به پدر و عالم و..) به نور اعظم برسد.
✅ یکی از راههای سریع رسیدن به محضر آقا امام زمان، نماز است، نماز با توجه و حوصله بخوانید.
🔹 باید به جایی رسید که نماز، تو را بخواند.

پ
پ

صوت مراسم

شرح کتاب قرآن و فطرت آیت الله سعادت پرور

🔺 اخطار جدی می‌کنم رفقایی که گزارش پیامکی نفرستند رابطه را قطع می‌کنم و شماره‌شان را مسدود!
🔹 هفته‌ای یک بار موظفید گزارش پیامکی دهید چه حال دارید چه ندارید.
❓آیا ما هم می‌توانیم به مقام ولایت برسیم؟
✅ اگر احاطه خداوند را در همه چیز ببینیم، رفاقت و انس و حیا می‌آید.
🔅 انسان می‌تواند از نورهای کوچک(مثل نگاه به پدر و عالم و..) به نور اعظم برسد.
✅ یکی از راههای سریع رسیدن به محضر آقا امام زمان، نماز است، نماز با توجه و حوصله بخوانید.
🔹 باید به جایی رسید که نماز، تو را بخواند.

ثبت دیدگاه