بیانات استاد غفاری ، شرح کتاب قرآن و فطرت آیت الله سعادت پرور ۱۴۰2/07/27
 • 28 مهر 1402 ساعت: ۱۰:۴۷
 • بازدید 244
  9

  ✅ روایات اهل ایمان را ببینید و خودتان را با آن بازرسی کنید.
  ? فکر کردن در مطالب استاد، هم معرفت‌زا و کلیدی راهگشا است و هم برای نفی خطورات خوب است.
  ? اگر میخواهیم ببینیم اهل ولایت هستیم، ببینیم از دشمن اهل بیت دوری میکنیم یا نه. گناه و بدی، دشمن اهل بیت است.
  ✅ با اطاعت اهل بیت به خودمان رحم کنیم. گناه کردن در واقع دشمنی با خودمان است.
  ? از زمینه های گناه دوری کنید و جلوتر از دام شیطان پیشگیری کنید.

  پ
  پ

  صوت کامل مراسم همراه حدیث کسا

  شرح کتاب قرآن و فطرت آیت الله سعادت پرور

  ? ممنونم از عزیزانی که اعتنا کردند و پاسخ سوال هفته پیش را فرستادند که اکثرا خوب بود.
  ? ولایت، کلید تمام دربهای عالم تشریع و عوالم ملکوتی است.
  ? انسان میتواند ظاهراً و باطنا ولایت را به تمامه ظهور دهد پس خودت را به میزان معرفتت محدود نکن.
  ? هر کسی در هر جایی برای رشد دینش تلاش میکند مشمول روایات تفقه در دین میشود.
  ?کسانی که توفیق جلسات و زیارت و.. دارند بیش از بقیه مواخذه خواهند شد.
  ? آقایی در عالم حقیقت دیده بود که همراه علی علیه السلام از حوض کوثر به شیعیان می‌نوشاند.
  ✅ روایات اهل ایمان را ببینید و خودتان را با آن بازرسی کنید.
  ? فکر کردن در مطالب استاد، هم معرفت‌زا و کلیدی راهگشا است و هم برای نفی خطورات خوب است.
  ? اگر میخواهیم ببینیم اهل ولایت هستیم، ببینیم از دشمن اهل بیت دوری میکنیم یا نه. گناه و بدی، دشمن اهل بیت است.
  ✅ با اطاعت اهل بیت به خودمان رحم کنیم. گناه کردن در واقع دشمنی با خودمان است.
  ? از زمینه های گناه دوری کنید و جلوتر از دام شیطان پیشگیری کنید.

  ثبت دیدگاه