بیانات استاد غفاری ، شرح کتاب قرآن و فطرت آیت الله سعادت پرور ۱۴۰2/07/27
۲۸ مهر ۱۴۰۲ - ۱۰:۴۷
بازدید 121
5

✅ روایات اهل ایمان را ببینید و خودتان را با آن بازرسی کنید.
👌 فکر کردن در مطالب استاد، هم معرفت‌زا و کلیدی راهگشا است و هم برای نفی خطورات خوب است.
🔹 اگر میخواهیم ببینیم اهل ولایت هستیم، ببینیم از دشمن اهل بیت دوری میکنیم یا نه. گناه و بدی، دشمن اهل بیت است.
✅ با اطاعت اهل بیت به خودمان رحم کنیم. گناه کردن در واقع دشمنی با خودمان است.
👌 از زمینه های گناه دوری کنید و جلوتر از دام شیطان پیشگیری کنید.

پ
پ

صوت کامل مراسم همراه حدیث کسا

شرح کتاب قرآن و فطرت آیت الله سعادت پرور

👌 ممنونم از عزیزانی که اعتنا کردند و پاسخ سوال هفته پیش را فرستادند که اکثرا خوب بود.
🔑 ولایت، کلید تمام دربهای عالم تشریع و عوالم ملکوتی است.
🔅 انسان میتواند ظاهراً و باطنا ولایت را به تمامه ظهور دهد پس خودت را به میزان معرفتت محدود نکن.
🔹 هر کسی در هر جایی برای رشد دینش تلاش میکند مشمول روایات تفقه در دین میشود.
🔺کسانی که توفیق جلسات و زیارت و.. دارند بیش از بقیه مواخذه خواهند شد.
🔅 آقایی در عالم حقیقت دیده بود که همراه علی علیه السلام از حوض کوثر به شیعیان می‌نوشاند.
✅ روایات اهل ایمان را ببینید و خودتان را با آن بازرسی کنید.
👌 فکر کردن در مطالب استاد، هم معرفت‌زا و کلیدی راهگشا است و هم برای نفی خطورات خوب است.
🔹 اگر میخواهیم ببینیم اهل ولایت هستیم، ببینیم از دشمن اهل بیت دوری میکنیم یا نه. گناه و بدی، دشمن اهل بیت است.
✅ با اطاعت اهل بیت به خودمان رحم کنیم. گناه کردن در واقع دشمنی با خودمان است.
👌 از زمینه های گناه دوری کنید و جلوتر از دام شیطان پیشگیری کنید.

ثبت دیدگاه