بیانات استاد غفاری ، شرح کتاب قرآن و فطرت آیت الله سعادت پرور ۱۴۰2/08/04
۰۵ آبان ۱۴۰۲ - ۵:۲۶
بازدید 116
6

👌 اصل و اساس سلوک بسته به نماز شب است.
🔹 حضرت معصومه سلام الله علیها با یک نگاهش هزاران سلمان تربیت فرموده.
🔅 بنا به نظر علامه طباطبایی و استاد سعادت پرور و امام خمینی و خیلی از عرفا : غیر از مقام نبوت و وصایت به تمام مقامات معصومین علیهم السلام میتوانیم برسیم.
🔺 مؤمنین در روز قیامت بیش از کفار حسرت میخورند.
✅ سالکین میخواهند به کنه ولایت برسند و خودشان ظهور دهنده ولایت باشند از طریق عمل صالح و اطاعت اهل بیت.
📜 گزارش پیامکی را کوتاه و مختصر بنویسید. با توجه به تراکم زیاد پیامکها هر دو هفته یک بار بنویسید.

پ
پ

صوت کامل مراسم

👌 اصل و اساس سلوک بسته به نماز شب است.
🔹 حضرت معصومه سلام الله علیها با یک نگاهش هزاران سلمان تربیت فرموده.
🔅 بنا به نظر علامه طباطبایی و استاد سعادت پرور و امام خمینی و خیلی از عرفا : غیر از مقام نبوت و وصایت به تمام مقامات معصومین علیهم السلام میتوانیم برسیم.
🔺 مؤمنین در روز قیامت بیش از کفار حسرت میخورند.
✅ سالکین میخواهند به کنه ولایت برسند و خودشان ظهور دهنده ولایت باشند از طریق عمل صالح و اطاعت اهل بیت.
📜 گزارش پیامکی را کوتاه و مختصر بنویسید. با توجه به تراکم زیاد پیامکها هر دو هفته یک بار بنویسید.

ثبت دیدگاه