بیانات استاد غفاری ، شرح کتاب جمال آفتاب آیت الله سعادت پرور ۱۴۰2/08/08
 • 13 آبان 1402 ساعت: ۶:۱۶
 • بازدید 171
  6

  📜 دستورات اصلی عرفا در کتابها نیست و از سینه ها به سینه های اهل دل منتقل میشود.
  🔅همین حالات و اعمال خوب نوعی وصال است هرچند تامه نیست.
  🔺 مسیر معنوی افت و خیز دارد پس اگر به خطا افتادید شیطان ناامیدتان نکند.
  🔹 کسی که شیرینی توحید و سلوک را به او بچشانند یقینا موفق و عاقبت به خیر میشود.
  ✅ علاوه بر زبان, با اعضا و جوارح هم اشتیاق وصال خدا را ابراز کنیم.
  ❤️ سالک که به میخانه آمد مردانه بیاید و دست بر ندارد.
  💧گریه با مناجات بالاتر از گریه با روضه است. همه رذایل با اشک میرود و انسان لطیف میشود.
  ❤️ انا قتیل العبراتِ اباعبدالله الحسین علیه‌السلام یعنی اکسیر اعظم و گوهر ناب اشک را با فدا شدنم به شما هدیه دادم.

  پ
  پ

  صوت کامل مراسم

  📜 دستورات اصلی عرفا در کتابها نیست و از سینه ها به سینه های اهل دل منتقل میشود.
  🔅همین حالات و اعمال خوب نوعی وصال است هرچند تامه نیست.
  🔺 مسیر معنوی افت و خیز دارد پس اگر به خطا افتادید شیطان ناامیدتان نکند.
  🔹 کسی که شیرینی توحید و سلوک را به او بچشانند یقینا موفق و عاقبت به خیر میشود.
  ✅ علاوه بر زبان, با اعضا و جوارح هم اشتیاق وصال خدا را ابراز کنیم.
  ❤️ سالک که به میخانه آمد مردانه بیاید و دست بر ندارد.
  💧گریه با مناجات بالاتر از گریه با روضه است. همه رذایل با اشک میرود و انسان لطیف میشود.
  ❤️ انا قتیل العبراتِ اباعبدالله الحسین علیه‌السلام یعنی اکسیر اعظم و گوهر ناب اشک را با فدا شدنم به شما هدیه دادم.
  ✅ بعد از فراق, اشک انسان را وصل میکند. به هر طریقی اشک بیاورید و زمینه های اشک را فراهم کنید.
  🔺گناه را کنار بگذاریم که قساوت میاورد و اشک را میگیرد.
  🔹 اگر همه کارها را جهت الهی بدهید و فرمول “به امر مولا برای مولا” را عمل کنید همه لحظاتتان خدایی میشود.
  ✅ خودت را بردار و خدا را بگذار سر جایش.
  ❤️ حالات خوش اوایل سلوک, دام محبوب است تا جذبت کند. بعد باید اشک بریزی و زحمت بکشی.

  ثبت دیدگاه