آرشیو » عرفان انقلابی - شهد عشق ( استاد غفاری )

آیت الله غفاری: شجاعت شهادت طلبی
21 مهر 1400
اهمیت استاد و راهنما

آیت الله غفاری: شجاعت شهادت طلبی

هر خیری که شما انجام می‌دهید یک قدم به شهادت نزدیک می‌شوید.

چیزی یافت نشد !