آرشیو » تلنگر | شهد عشق ( استاد غفاری ) تلنگر معنوی در مسیر رشد معنوی

طی کردن راه صد ساله در یک سال
3 ماه قبل

طی کردن راه صد ساله در یک سال

طی کردن راه صد ساله در یک سال این است که انسان به آن انقطاع برسد؛منقطع از نیرو،فهم،حرکت،ذکر و همه چیز خودش بشود! وقتی که منقطع شد، او را می‌خواهند و میبرند

شاخ خودت را بشکن
11 ماه قبل
استکبار نفس

شاخ خودت را بشکن

اگر این استکبارت را نشکنی، خدا می‌شکند، چه بهتر که خودت بشکنی و خودت را نبینی ؛ بنده‌ای که فضائل خودش را ببیند رشد نمی‌کند.

حضرت استاد غفاری : باور کن خدا میزبان خوبی است
11 ماه قبل
اعتماد و باور

حضرت استاد غفاری : باور کن خدا میزبان خوبی است

اگر این باور بیاید که خدا تفضل، کرم و احسان دارد، همه چیز می‌گیریم

بلای انبیا در مقیاس کوچک
11 ماه قبل
صبور باش

بلای انبیا در مقیاس کوچک

«تمام» اتفاقاتی که برای انبیا(ع) افتاد، برای سالک الی الله هم در «مقیاس کوچک‌تر» اتفاق خواهد افتاد والّا سالک کامل نمی‌شود.