آرشیو » تلنگر | شهد عشق ( استاد غفاری ) تلنگر معنوی در مسیر رشد معنوی

طی کردن راه صد ساله در یک سال
6 ماه قبل
میانبر توحیدی

طی کردن راه صد ساله در یک سال

طی کردن راه صد ساله در یک سال این است که انسان به آن انقطاع برسد؛منقطع از نیرو،فهم،حرکت،ذکر و همه چیز خودش بشود! وقتی که منقطع شد، او را می‌خواهند و میبرند

شاخ خودت را بشکن
1 سال قبل
استکبار نفس

شاخ خودت را بشکن

اگر این استکبارت را نشکنی، خدا می‌شکند، چه بهتر که خودت بشکنی و خودت را نبینی ؛ بنده‌ای که فضائل خودش را ببیند رشد نمی‌کند.

حضرت استاد غفاری : باور کن خدا میزبان خوبی است
1 سال قبل
اعتماد و باور

حضرت استاد غفاری : باور کن خدا میزبان خوبی است

اگر این باور بیاید که خدا تفضل، کرم و احسان دارد، همه چیز می‌گیریم

بلای انبیا در مقیاس کوچک
1 سال قبل
صبور باش

بلای انبیا در مقیاس کوچک

«تمام» اتفاقاتی که برای انبیا(ع) افتاد، برای سالک الی الله هم در «مقیاس کوچک‌تر» اتفاق خواهد افتاد والّا سالک کامل نمی‌شود.