آرشیو » عرفان اجتماعی - شهد عشق ( استاد غفاری )

آیت الله غفاری: شجاعت شهادت طلبی
1 هفته قبل
اهمیت استاد و راهنما

آیت الله غفاری: شجاعت شهادت طلبی

هر خیری که شما انجام می‌دهید یک قدم به شهادت نزدیک می‌شوید.

چیزی یافت نشد !