بیانات استاد غفاری ، شرح کتاب قرآن و فطرت آیت الله سعادت پرور ۱۴۰2/09/16
۱۷ آذر ۱۴۰۲ - ۶:۲۶
بازدید 96
4

🔅 حضور خداوند در تمام اشیا یکسان است ولی ظرفیت ظهور اشیا متفاوت است.
🔹 طبق فرمایش علامه طباطبایی از هر عمل انسان یک موجود خیالی تولید می‌شود چه نورانی و چه ظلمانی
👌 نماز شب و اشک بر اباعبدالله همه موجودات ظلمانی را نابود می‌کند
🔺 زهّادی که مانع عرفان و معنویت در حوزه‌ها می‌شوند یقینا در آن دنیا به سر خواهند زد.
🔸 اهل بیت را جوری نشان می‌دهند که انگار دست نیافتنی هستند در حالیکه با همه بزرگی آمده‌اند ما را به مقامات خودشان برسانند.
🔹بهشت خودش بها است ولی خداوند بهشت را به بهانه می‌دهد.
🔅 مظاهر هم آیه هستند و هم صراط
✅ چگونگی مقام شدنِ اتصال به اسماء

پ
پ

صوت مراسم همراه حدیث کسا

شرح کتاب قرآن و فطرت آیت الله سعادت پرور

🔅 حضور خداوند در تمام اشیا یکسان است ولی ظرفیت ظهور اشیا متفاوت است.
🔹 طبق فرمایش علامه طباطبایی از هر عمل انسان یک موجود خیالی تولید می‌شود چه نورانی و چه ظلمانی
👌 نماز شب و اشک بر اباعبدالله همه موجودات ظلمانی را نابود می‌کند
🔺 زهّادی که مانع عرفان و معنویت در حوزه‌ها می‌شوند یقینا در آن دنیا به سر خواهند زد.
🔸 اهل بیت را جوری نشان می‌دهند که انگار دست نیافتنی هستند در حالیکه با همه بزرگی آمده‌اند ما را به مقامات خودشان برسانند.
🔹بهشت خودش بها است ولی خداوند بهشت را به بهانه می‌دهد.
🔅 مظاهر هم آیه هستند و هم صراط
✅ چگونگی مقام شدنِ اتصال به اسماء

از سایت معرفت نفس دیدن فرمایید : لینک سایت کلیک کنید

ثبت دیدگاه