بیانات استاد غفاری ، شرح کتاب قرآن و فطرت آیت الله سعادت پرور ۱۴۰2/09/16
 • 17 آذر 1402 ساعت: ۶:۲۶
 • بازدید 193
  7

  🔅 حضور خداوند در تمام اشیا یکسان است ولی ظرفیت ظهور اشیا متفاوت است.
  🔹 طبق فرمایش علامه طباطبایی از هر عمل انسان یک موجود خیالی تولید می‌شود چه نورانی و چه ظلمانی
  👌 نماز شب و اشک بر اباعبدالله همه موجودات ظلمانی را نابود می‌کند
  🔺 زهّادی که مانع عرفان و معنویت در حوزه‌ها می‌شوند یقینا در آن دنیا به سر خواهند زد.
  🔸 اهل بیت را جوری نشان می‌دهند که انگار دست نیافتنی هستند در حالیکه با همه بزرگی آمده‌اند ما را به مقامات خودشان برسانند.
  🔹بهشت خودش بها است ولی خداوند بهشت را به بهانه می‌دهد.
  🔅 مظاهر هم آیه هستند و هم صراط
  ✅ چگونگی مقام شدنِ اتصال به اسماء

  پ
  پ

  صوت مراسم همراه حدیث کسا

  شرح کتاب قرآن و فطرت آیت الله سعادت پرور

  🔅 حضور خداوند در تمام اشیا یکسان است ولی ظرفیت ظهور اشیا متفاوت است.
  🔹 طبق فرمایش علامه طباطبایی از هر عمل انسان یک موجود خیالی تولید می‌شود چه نورانی و چه ظلمانی
  👌 نماز شب و اشک بر اباعبدالله همه موجودات ظلمانی را نابود می‌کند
  🔺 زهّادی که مانع عرفان و معنویت در حوزه‌ها می‌شوند یقینا در آن دنیا به سر خواهند زد.
  🔸 اهل بیت را جوری نشان می‌دهند که انگار دست نیافتنی هستند در حالیکه با همه بزرگی آمده‌اند ما را به مقامات خودشان برسانند.
  🔹بهشت خودش بها است ولی خداوند بهشت را به بهانه می‌دهد.
  🔅 مظاهر هم آیه هستند و هم صراط
  ✅ چگونگی مقام شدنِ اتصال به اسماء

  از سایت معرفت نفس دیدن فرمایید : لینک سایت کلیک کنید

  ثبت دیدگاه