بیانات استاد غفاری ، شرح کتاب قرآن و فطرت آیت الله سعادت پرور ۱۴۰2/09/30
 • 1 دی 1402 ساعت: ۶:۳۶
 • بازدید 197
  9

  ?ان‌شاءالله برای ماه رجب آماده شویم تا از عنایتها محروم نشویم.
  ? یک وجود بیشتر نیست و دوئیت نداریم.
  ? مالکیت و ربوبیت خداوند از درون خود شیء است.
  ?با اینکه می‌دانی خدایی جز او نیست چرا از او روی بر می‌گردانی!
  ?ریاضت‌کش‌ها و صوفیه که از روشهای غیر عرفای اسلامی استفاده می‌کنند، نتیجه توانمندیها را از ریاضتها میدانند و خود را می‌بینند! سالک مراقب باشد که توانمندیها را از خود نداند، بلکه #خداوند است که اثر را در آن ذکر و .. گذاشته.
  ? اگر این قدرتهای شیطانی و طلسمها و.. محدود نبود که اسرائیلی‌های ملعون دنیا را نابود می‌کردند! مخصوصاً با آمدن پیامبر اسلام(ص) خیلی محدود شدند.
  ? اولیای الهی در طول مالکیت و ربوبیت الهی عمل میکنند و حق تصرف ندارند مگر موارد استثنا که به اذن الهی است.
  ? بیده ملکوت کل شی: یدالله اهل بیت هستند.

  پ
  پ

  صوت کامل مراسم

  ?ان‌شاءالله برای ماه رجب آماده شویم تا از عنایتها محروم نشویم.
  ? یک وجود بیشتر نیست و دوئیت نداریم.
  ? مالکیت و ربوبیت خداوند از درون خود شیء است.
  ?با اینکه می‌دانی خدایی جز او نیست چرا از او روی بر می‌گردانی!
  ?ریاضت‌کش‌ها و صوفیه که از روشهای غیر عرفای اسلامی استفاده می‌کنند، نتیجه توانمندیها را از ریاضتها میدانند و خود را می‌بینند! سالک مراقب باشد که توانمندیها را از خود نداند، بلکه #خداوند است که اثر را در آن ذکر و .. گذاشته.
  ? اگر این قدرتهای شیطانی و طلسمها و.. محدود نبود که اسرائیلی‌های ملعون دنیا را نابود می‌کردند! مخصوصاً با آمدن پیامبر اسلام(ص) خیلی محدود شدند.
  ? اولیای الهی در طول مالکیت و ربوبیت الهی عمل میکنند و حق تصرف ندارند مگر موارد استثنا که به اذن الهی است.
  ? بیده ملکوت کل شی: یدالله اهل بیت هستند.

  ثبت دیدگاه