بیانات استاد غفاری ، شرح کتاب قرآن و فطرت آیت الله سعادت پرور ۱۴۰2/10/14
 • 19 دی 1402 ساعت: ۹:۴۰
 • بازدید 82
  4

  🔺خیلی مراقب باشید! گاهی پدر و مادر که در تربیت کوتاهی کنند از طرف فرزند عاق می‌شوند.
  🔸صیغه در شرایط خاص مستحب است ولی برای سالکین ممنوع و خطرناک و سم است.
  🌺 ازدواج برکات مادی و معنوی را می‌آورد.
  🔺ظلم و بی‌دقتی‌های کوچک نسبت به همسر و فرزند، انسان را از مقام مالکیت و ربوبیت دور می‌کند.
  ✅ خداوند پادشاهی خود را به هرکه بخواهد میدهد ولی با رعایت قواعدی که انبیا برایمان آوردند.
  🔅 همانطور که خداوند مقام «کن فیکون» دارد انسان هم می‌تواند به این جایگاه نایل شود.
  ✅ برای چنین مقاماتی خلق شدی پس خودت را صرف امور دنیا نکن، وظایف دنیوی را انجام بده ولی به آنها دل نبند چراکه «القلب حرم الله».

  پ
  پ

  صوت کامل جلسه

  🔺خیلی مراقب باشید! گاهی پدر و مادر که در تربیت کوتاهی کنند از طرف فرزند عاق می‌شوند.
  🔸صیغه در شرایط خاص مستحب است ولی برای سالکین ممنوع و خطرناک و سم است.
  🌺 ازدواج برکات مادی و معنوی را می‌آورد.
  🔺ظلم و بی‌دقتی‌های کوچک نسبت به همسر و فرزند، انسان را از مقام مالکیت و ربوبیت دور می‌کند.
  ✅ خداوند پادشاهی خود را به هرکه بخواهد میدهد ولی با رعایت قواعدی که انبیا برایمان آوردند.
  🔅 همانطور که خداوند مقام «کن فیکون» دارد انسان هم می‌تواند به این جایگاه نایل شود.
  ✅ برای چنین مقاماتی خلق شدی پس خودت را صرف امور دنیا نکن، وظایف دنیوی را انجام بده ولی به آنها دل نبند چراکه «القلب حرم الله».
  ❤️ اگر در اتفاقات عالم کثرت دلت آرام بود یعنی خدا در قلبت است البته با عواطف و احساسات طبیعی قاطی نکنید که آن را انبیا هم داشتند.
  ✅ محافظت از قلب و ترک تعلقات و راه ندادن غیر خدا به آن خیلی مهم است زیرا همه جوششهای معنوی در قلب است و راه بازگشت به اصل و مقام خلیفة‌اللهی است.
  🪆دنیای ما مثل همان عروسک بازی و ماشین بازی بچه‌ها، اعتباری است.

  ثبت دیدگاه