بیانات استاد غفاری ، شرح کتاب قرآن و فطرت آیت الله سعادت پرور ۱۴۰2/10/21
۲۲ دی ۱۴۰۲ - ۸:۵۸
بازدید 59
5

👌هرچه می‌خواهی درون خودت است؛ خارج از خودت جستجو نکن.
✅ توسل بجوییم به پیامبر گرامی اسلام و غفلت نکنیم، حقیر خیلی عنایت دیدم از ایشان.
🔹خداوند وقتی از انسان می‌گیرد، بالاترش را می‌دهد.
🔅آخرالامر فقط او هست و هرکس به وجه الله تبدیل شد باقی است و همه این قابلیت را داریم.
✅ قرآن را در خود ببین و خودت را در قرآن؛ همه قرآن برای تو آمده.
🔹راهنما تشخیص می‌دهد کدام گزارشها توهم است و کدام حالات واقعی است…

پ
پ

صوت کامل مراسم

شرح کتاب قرآن و فطرت آیت الله سعادت پرور

👌هرچه می‌خواهی درون خودت است؛ خارج از خودت جستجو نکن.
✅ توسل بجوییم به پیامبر گرامی اسلام و غفلت نکنیم، حقیر خیلی عنایت دیدم از ایشان.
🔹خداوند وقتی از انسان می‌گیرد، بالاترش را می‌دهد.
🔅آخرالامر فقط او هست و هرکس به وجه الله تبدیل شد باقی است و همه این قابلیت را داریم.
✅ قرآن را در خود ببین و خودت را در قرآن؛ همه قرآن برای تو آمده.
🔹راهنما تشخیص می‌دهد کدام گزارشها توهم است و کدام حالات واقعی است.
✅ وقتی خداوند این حقایق را به گوشت رسانده، نترس! تو با اخلاص بیا چشمه‌های حکمت برایت جاری می‌شود
🔅«هو معکم» را باور کنی نمی‌ترسی و در مشکلات گیر نمی‌کنی.
🔹نقدی بودن ثواب عمل یعنی از بین بردن ظلمات و حجاب‌های خطاها و… پس مثلاً برای رفتن به مسجد تنبلی نکن!
✅ به فرموده امیرالمؤمنین هر شب از نفست محاسبه کن مثل محاسبه شریک از شریک.
👌در سفر معنوی هم باید مثل سفرهای دنیایی مجهز شد.
🔹اکثر کتکها از بی‌دقتیهای خودمان است نه امتحان الهی!
✅ برای رسیدن به جایگاه‌های عظیم باید در مسائل کوچک دقت کرد مثلاً یک عصبانیت کلی عقب ماندگی می‌آورد. ریشه عصبانیت خودخواهی است. در کتاب #ملکوت_عشق_مخفی این مباحث آمده، ببینید ان‌شاءالله.

ثبت دیدگاه