بیانات استاد غفاری ،شرح ادعیه ماه مبارک رجب ۱۴۰2/11/12
۱۳ بهمن ۱۴۰۲ - ۶:۳۶
بازدید 45
2

❓چرا برخی مغلوب شیطان میشوند و راهکار مقابله چیست؟
🔹 نماز و زیارت و.. یک وعده عملی و توبه است، پس به وعده‌ات پشت نکن!
✅ در محضر خدا و امام زمان یک ذره حیا کن!
✅ وقتی با نیت خالص کاری را شروع کردی مواظبت کن و نگذار نفس دخالت کند.
🔅عمل خالص بقا دارد هم در این دنیا درهای معنویت را باز میکند و هم در آخرت خاصیت دارد.
🌺 زنها ریحانه هستند و جز با زبان مهر نباید با آنها صحبت کرد زیرا می‌شکنند.
👌 مثل بازیگر هستی و موفقیت در این است که نقشی که کارگردان داده در زندگی خوب بازی کنی.
🔹 اگر بر نفسمان غلبه کنیم هر مسئولیتی در اجتماع را درست انجام می‌دهیم و ظلم نمی‌کنیم.
👌 مباحث توحیدی و معرفتی مثل هواپیما سریع به مقصد می‌رساند.

پ
پ

صوت کامل مراسم

❓چرا برخی مغلوب شیطان میشوند و راهکار مقابله چیست؟
🔹 نماز و زیارت و.. یک وعده عملی و توبه است، پس به وعده‌ات پشت نکن!
✅ در محضر خدا و امام زمان یک ذره حیا کن!
✅ وقتی با نیت خالص کاری را شروع کردی مواظبت کن و نگذار نفس دخالت کند.
🔅عمل خالص بقا دارد هم در این دنیا درهای معنویت را باز میکند و هم در آخرت خاصیت دارد.
🌺 زنها ریحانه هستند و جز با زبان مهر نباید با آنها صحبت کرد زیرا می‌شکنند.
👌 مثل بازیگر هستی و موفقیت در این است که نقشی که کارگردان داده در زندگی خوب بازی کنی.
🔹 اگر بر نفسمان غلبه کنیم هر مسئولیتی در اجتماع را درست انجام می‌دهیم و ظلم نمی‌کنیم.
👌 مباحث توحیدی و معرفتی مثل هواپیما سریع به مقصد می‌رساند.

ثبت دیدگاه