بیانات استاد غفاری ، اعیاد شعبانیه و شرح کتاب جمال آفتاب  ۱۴۰2/11/23
۲۴ بهمن ۱۴۰۲ - ۲:۲۶
بازدید 33
2

بیانات استاد غفاری ، اعیاد شعبانیه و شرح کتاب جمال آفتاب آیت الله سعادت پرور

پ
پ

صوت کامل مراسم

بیانات استاد غفاری ، اعیاد شعبانیه و شرح کتاب جمال آفتاب آیت الله سعادت پرور

ثبت دیدگاه