بیانات استاد غفاری ، شرح کتاب جمال آفتاب آیت الله سعادت پرور ۱۴۰2/11/30
 • 1 اسفند 1402 ساعت: ۳:۵۱
 • بازدید 154
  9

  ?دوام نداشتن حالات از خود ماست، چون هنوز عشق واقعی نیست.
  ? تنها عامل عقب ماندگی‌های اخلاقی و رذایل و کوتاهی‌ها از خودبینی است.
  ✅ لحظه به لحظه باید در مجاهده باشیم مثل جنگی که لحظه‌ای نمیتوان از دشمن و حملاتش غفلت کرد.
  ?حالت تدافعی(فقط واجبات) هم غلط است باید با مستحبات همچون نماز شب حمله کرد.
  ✅ با توسل و تضرع و مراقبه و محاسبه می‌توان راههای ورود شیطان را شناسایی کرد….

  پ
  پ

  صوت کامل مراسم

  شرح کتاب جمال آفتاب آیت الله سعادت پرور

  ?دوام نداشتن حالات از خود ماست، چون هنوز عشق واقعی نیست.
  ? تنها عامل عقب ماندگی‌های اخلاقی و رذایل و کوتاهی‌ها از خودبینی است.
  ✅ لحظه به لحظه باید در مجاهده باشیم مثل جنگی که لحظه‌ای نمیتوان از دشمن و حملاتش غفلت کرد.
  ?حالت تدافعی(فقط واجبات) هم غلط است باید با مستحبات همچون نماز شب حمله کرد.
  ✅ با توسل و تضرع و مراقبه و محاسبه می‌توان راههای ورود شیطان را شناسایی کرد.
  ?همه حالات و خوبیها، عطایای خدا و اهل بیت است ولی چقدر از آنها محافظت می‌کنیم؟!
  ✅ برای زدوده شدن منِ نفسانی باید منِ الهی را پیدا کرد که ابزارش همین دستورات است و آهنربایش معرفت و محبت است.
  ❤️ همه مشکلات را خدا می‌بیند پس آرام و صبور باش که خدا می‌خواهد عاشقش را بکشد.
  ?? کسی که نفسش را سرکوب کرده باشد سرد نمی‌شود و برای این پرچم اباعبدالله جانش را هم می‌دهد.
  ❤️ محبت در مقابل محبت را گربه هم بلد است مرد آن است که در برابر سختی محبت را حفظ کند.
  ?هر بلایی سرمان آوردند مقدس مآبان آوردند. شمر حافظ قرآن و نماز شب خوان بود.
  ?گناهکاری که پس از سالها گناه حالا عبادت لُبی میکند به سالیان سال عبادت قشری برتری دارد.
  ?اگر مقاماتی که در مناجات اهل بیت است(مثل شعبانیه) قابل رسیدن نیست پس غلط میکنی میخوانی! در حالیکه به ما اجازه دادند بخوانیم پس برای ماست.
  ?شعبان ماه پیامبر است یعنی میتوانی در شعبان به ایشان متصل شوید. با این نیت مناجات و دعاهای شعبان را بخوان نه برای ثواب.

  ثبت دیدگاه