بیانات استاد غفاری ، شرح کتاب جمال آفتاب آیت الله سعادت پرور ۱۴۰2/11/30
 • 1 اسفند 1402 ساعت: ۳:۵۱
 • بازدید 71
  5

  🔸دوام نداشتن حالات از خود ماست، چون هنوز عشق واقعی نیست.
  🔺 تنها عامل عقب ماندگی‌های اخلاقی و رذایل و کوتاهی‌ها از خودبینی است.
  ✅ لحظه به لحظه باید در مجاهده باشیم مثل جنگی که لحظه‌ای نمیتوان از دشمن و حملاتش غفلت کرد.
  👌حالت تدافعی(فقط واجبات) هم غلط است باید با مستحبات همچون نماز شب حمله کرد.
  ✅ با توسل و تضرع و مراقبه و محاسبه می‌توان راههای ورود شیطان را شناسایی کرد….

  پ
  پ

  صوت کامل مراسم

  شرح کتاب جمال آفتاب آیت الله سعادت پرور

  🔸دوام نداشتن حالات از خود ماست، چون هنوز عشق واقعی نیست.
  🔺 تنها عامل عقب ماندگی‌های اخلاقی و رذایل و کوتاهی‌ها از خودبینی است.
  ✅ لحظه به لحظه باید در مجاهده باشیم مثل جنگی که لحظه‌ای نمیتوان از دشمن و حملاتش غفلت کرد.
  👌حالت تدافعی(فقط واجبات) هم غلط است باید با مستحبات همچون نماز شب حمله کرد.
  ✅ با توسل و تضرع و مراقبه و محاسبه می‌توان راههای ورود شیطان را شناسایی کرد.
  💡همه حالات و خوبیها، عطایای خدا و اهل بیت است ولی چقدر از آنها محافظت می‌کنیم؟!
  ✅ برای زدوده شدن منِ نفسانی باید منِ الهی را پیدا کرد که ابزارش همین دستورات است و آهنربایش معرفت و محبت است.
  ❤️ همه مشکلات را خدا می‌بیند پس آرام و صبور باش که خدا می‌خواهد عاشقش را بکشد.
  🇮🇷 کسی که نفسش را سرکوب کرده باشد سرد نمی‌شود و برای این پرچم اباعبدالله جانش را هم می‌دهد.
  ❤️ محبت در مقابل محبت را گربه هم بلد است مرد آن است که در برابر سختی محبت را حفظ کند.
  🔸هر بلایی سرمان آوردند مقدس مآبان آوردند. شمر حافظ قرآن و نماز شب خوان بود.
  🔹گناهکاری که پس از سالها گناه حالا عبادت لُبی میکند به سالیان سال عبادت قشری برتری دارد.
  🔅اگر مقاماتی که در مناجات اهل بیت است(مثل شعبانیه) قابل رسیدن نیست پس غلط میکنی میخوانی! در حالیکه به ما اجازه دادند بخوانیم پس برای ماست.
  🔑شعبان ماه پیامبر است یعنی میتوانی در شعبان به ایشان متصل شوید. با این نیت مناجات و دعاهای شعبان را بخوان نه برای ثواب.

  ثبت دیدگاه