بیانات استاد غفاری ، روز پنجم ماه مبارک رمضان ۱۴۰2/12/26
 • 27 اسفند 1402 ساعت: ۷:۰۹
 • بازدید 133
  3

  ?ماه رمضان بهانه‌ای برای نمایش حقیقت وجودی ماست، جلوه رمضان جلوه انسان کامل است.
  ❤️ انسان به بهانه دستورالعمل‌ها عشق‌بازی می‌کند، اصول و فروع دین ابزار نمایش عشق ورزی انسان به خداست.
  ?پشت صحنه ماه مبارک رمضان، عظمت خود انسان است.
  ?کعبه افتخارش این است که به انسان کامل طواف می‌کند…

  پ
  پ

  صوت کامل مراسم همراه دعا افتتاح

  ?ماه رمضان بهانه‌ای برای نمایش حقیقت وجودی ماست، جلوه رمضان جلوه انسان کامل است.
  ❤️ انسان به بهانه دستورالعمل‌ها عشق‌بازی می‌کند، اصول و فروع دین ابزار نمایش عشق ورزی انسان به خداست.
  ?پشت صحنه ماه مبارک رمضان، عظمت خود انسان است.
  ?کعبه افتخارش این است که به انسان کامل طواف می‌کند.
  ?انسان چون حقیقت الله است همه در برابرش خاضع هستند.
  ?افتخار قرآن این است که انسان را وصف می‌کند. قرآن آینه تمام نمای انسان است.
  ?پیامبران و امامان و اولیا نمونه انسان کامل هستند.
  ❤️ تلاطم دریای عرفانی از عشوه‌گری انسان است و از نگاه انسان است که عوالم در تب و تابند.
  ?حقیقت انسان نه مرد است نه زن بلکه یک حقیقت واحده است.
  ?روزه بهانه‌ای برای توجه به حقیقت مجرد انسان است که اگر درک شود هر لحظه میشود شب قدر.
  ✅ اگر تبعیت از ائمه کامل باشد، انسان کامل می‌شود.
  ? توجه به این حقیقت انسان نباید بیش از چهل روز طول بکشد.
  ✅ انسان سریع به مقصد می‌رسد با معرفت به انسان؛ اینکه آن حقیقت را حمل می‌کنیم و میتوانیم به آن برسیم.
  ?کسی که به معرفت و شهود و مقام نورانیت رسیده میتواند خدا را وصف کند نه کسی که فقط شنیده.

  ثبت دیدگاه