بیانات استاد غفاری ، روز پانزدهم ماه مبارک رمضان ۱۴۰3/01/07
 • 9 فروردین 1403 ساعت: ۶:۵۴
 • بازدید 115
  3

  ?گریه و تضرع بهترین نزدیک کننده به خداست.
  ?بزرگترین حجاب و مانع، گناه است که قساوت قلب می‌آورد.
  ? اگر میخواهید صاحب نور شوید از حرام دوری کنید در هر مرتبه‌ای.
  ✅ به غیر نیاز زندگی نگه ندار؛ مازاد را سریع بده برود که تبدیل به خیر و برکت میشود و راه تقرب است.

  پ
  پ

  صوت کامل مراسم همراه دعا افتتاح

  ?گریه و تضرع بهترین نزدیک کننده به خداست.
  ?بزرگترین حجاب و مانع، گناه است که قساوت قلب می‌آورد.
  ? اگر میخواهید صاحب نور شوید از حرام دوری کنید در هر مرتبه‌ای.
  ✅ به غیر نیاز زندگی نگه ندار؛ مازاد را سریع بده برود که تبدیل به خیر و برکت میشود و راه تقرب است.
  ?هم در جمع و هم خاصه در خلوت شب، خود را از اشک محروم نکنید که انسان را تا اعلی علیین ارتقا می‌دهد.
  ❤️ اشک را تبدیل کنید به اندوه و اشک دل.
  ?در خشیت انواع گریه‌ها هست: ترس و شوق و…
  ? کتاب «محجة البیضاء» فیض کاشانی کتاب خوبی است، به نام «راه روشن» ترجمه شده.
  ❤️ مقدمه داشتن اشک، «لطافت» است.
  ? بالاترین چیزی که به خانمها عطا شده «اشک» است.
  ✅ هر کجا(حتی در کوچه و خیابان) گریه‌ات گرفت جلویش را نگیر که برکاتی دارد.
  ?اگر خوبی‌های معنوی‌ات را می‌بینی بیچاره شدی!
  ?اشک نجات دهنده از جهنم است.
  ? به یک معنا هر عمل خوب ما اشک است و بوسه بر پاهای مقدس آقا امام زمان.
  ❤️ خداوند کسی را که دوست دارد گرفتارش می‌کند تا تضرع و زاریش را بشنود.

  ثبت دیدگاه