بیانات استاد غفاری ، شرح کتاب جمال آفتاب آیت الله سعادت پرور ۱۴۰3/02/10
 • 12 اردیبهشت 1403 ساعت: ۱:۴۵
 • بازدید 34
  6

  🔺عامل اصلی محرومیت از حضرت دوست ، خود انسان و رفتارهایش و بی‌صبری در برابر کثرات است.
  🔹 قرب و وصالی که دوباره عنایت شده باید محکم مواظبت کرد که معلوم نیست چنین فرصتی کی دست دهد.
  🔅 بین دو دست جمال و جلال هستیم و جلال هم برای تربیت ماست و در هر دو امتحان می‌شویم.
  ✅ باید از لذات معنوی جمال الهی لذت برد ولی دچار غفلت و غرور نشود…

  پ
  پ

  صوت کامل مراسم

  🔺عامل اصلی محرومیت از حضرت دوست ، خود انسان و رفتارهایش و بی‌صبری در برابر کثرات است.
  🔹 قرب و وصالی که دوباره عنایت شده باید محکم مواظبت کرد که معلوم نیست چنین فرصتی کی دست دهد.
  🔅 بین دو دست جمال و جلال هستیم و جلال هم برای تربیت ماست و در هر دو امتحان می‌شویم.
  ✅ باید از لذات معنوی جمال الهی لذت برد ولی دچار غفلت و غرور نشود.
  ✅ در جلال هم باید مراقب بود که از رضا و تسلیم الهی خارج نشد و چون و چرا نکرد و ناامید نشد.
  ❤️ اگر همه را از دوست بدانیم گرفتار هیچ کدام از این حجاب‌های مرئی و نامرئی نمی‌شویم.
  🔅 اگر انسان از اعتماد و باور به مقام یقین رسید و هم سنخ با اهل بیت شد فرقی بین جمال و جلال نمی‌بیند و هر دو را یکی میبیند و تمام اسما و صفات را یک حقیقت واحده می‌بیند.
  ❤️ به درونت نگاه کنی میبینی خدا را چقدر دوست داری و صادقانه هم هست. همین توجهات درهای خاصه را بر انسان باز می‌کند.
  ❤️ این خداست که به ما مشتاق است.
  🔹تا تو کنار نروی دیدار دوام نخواهد داشت.
  ✅ اگر عاشقی بلد نیستی لااقل از راه تملق و توبه و فریاد وارد شو تا در به روی انسان باز شود.
  😔 اگر از حالات اولیه سلوک مواظبت می‌کردیم کمتر از شش ماه از اولیای الهی بودیم.
  🌺 هرکه بیشتر بوی خدا دهد دوست داشتنی‌تر است.
  ❤️ محبوبم هرچند پر از تاریکی هستم ولی میدانم که محبت زهرا را دارم. حالا آیا لیاقت صید شدن را ندارم؟

  ثبت دیدگاه