بیانات استاد غفاری ، شرح کتاب جمال آفتاب آیت الله سعادت پرور ۱۴۰3/02/24
 • 26 اردیبهشت 1403 ساعت: ۶:۵۲
 • بازدید 21
  2

  🔺سر برود ولی نماز شب نرود.
  ✅ در این چهل روز حتما خلوت و نماز شب و سجده‌ها داشته باشید.
  🔹درسها و پژوهشها باید برای نظام و مردم ثمر و نتیجه داشته باشد.
  🔅اینها که ما داریم سواد نیست! سواد حقیقی را آن کشاورزی داشت که پاسخ سلام امام رضا علیه‌السلام را می‌شنید.
  🔹فقه و عرفان و سیاست و.. از هم جدا نیستند و همه یکی هستند…

  پ
  پ

                                                   

  صوت کامل مراسم

  🔺سر برود ولی نماز شب نرود.
  ✅ در این چهل روز حتما خلوت و نماز شب و سجده‌ها داشته باشید.
  🔹درسها و پژوهشها باید برای نظام و مردم ثمر و نتیجه داشته باشد.
  🔅اینها که ما داریم سواد نیست! سواد حقیقی را آن کشاورزی داشت که پاسخ سلام امام رضا علیه‌السلام را می‌شنید.
  🔹فقه و عرفان و سیاست و.. از هم جدا نیستند و همه یکی هستند.
  👌 ای سالک خودت را بردار تا خدا بیاید سر جایش.
  🔹سالک الی الله در مسیر معنوی از اختیار خلع میشود ..
  ✅ با واجبات و محرمات و دستورات سلوکی باید زمینه‌سازی کرد تا صید تیرهای الهی شد.
  ❤️ سالک تمام وجودش فریاد میزند که فقط دوست بس است.
  🔸همین که توقع داری در سلوک به مقاماتی برسی یعنی هنوز اختیارت را ندادی.
  🔺اگر کوتاهی کنیم نسیمها و نفحات از دست میرود و بازگشتشان یک مقدار مشکل است.
  🔹طولی نمی‌کشد که به زودی خواهی گفت واحسرتا! پس الان بگو تا به تو حیات بدهد و حرکت بدهد.
  ❤️ گاهی با بوسه‌های خدا متوجهش نمیشوی، پس با لپ‌گیری که درد دارد متوجهت میکند، بیدار شو.
  ✅ در عشق‌بازی و جهاد اکبر سَر بده تا صاحب سِر شوی.
  👌این چهل روز #چله_کلیمی بهترین فرصت است، عزیزان جدی بگیرند.
  ❤️ همینقدر یقین کنی که آقا امام زمان هرشب به نامت دعایت می‌کند کافی است.

  ثبت دیدگاه