بیانات استاد غفاری ، شرح مناجات شعبانیه ۱۴۰3/03/03
 • 4 خرداد 1403 ساعت: ۱۴:۳۳
 • بازدید 38
  7

  👌درست است که آیت‌الله بهجت فرمودند خلاصه مسیر انجام واجبات و ترک محرمات است؛ ولی مواظب باش بازی نخوری زیرا واجب و حرام مراتب دارد.
  🔹اعمال انسان در برابر خداوند هیچ فضیلتی ندارد.
  🔺اگر انسان متوجه عمل خوب شود کم کم تکبر و عجب ایجاد می‌شود که بعضاً فرد ظهورش را می‌فهمد…

  پ
  پ

  صوت مراسم

  شرح مناجات شعبانیه

  👌درست است که آیت‌الله بهجت فرمودند خلاصه مسیر انجام واجبات و ترک محرمات است؛ ولی مواظب باش بازی نخوری زیرا واجب و حرام مراتب دارد.
  🔹اعمال انسان در برابر خداوند هیچ فضیلتی ندارد.
  🔺اگر انسان متوجه عمل خوب شود کم کم تکبر و عجب ایجاد می‌شود که بعضاً فرد ظهورش را می‌فهمد.
  🔅اگر به جای خود دیدن، خدا را ببیند تمام عنایتها شامل حالش میشود.
  🔹هرچند گناه بنده بزرگ است ولی عفو خدا خیلی بزرگتر است.
  🌺 همینکه از خانه قصد رفتن به مسجد و مجالس اهل بیت می‌کنی تمام گناهان پاک می‌شود.
  🔅هر عفوی که در دعا هست اشاره به یکی از مراتب عفو دارد نه اینکه تکراری باشد.
  🌺 اهل بیت حقیقتشان را به زبان می‌آورند تا ما هم از آن لفظ به آن حقیقت متصل شویم و هم‌سنخ ایشان شویم.
  🔅تمام انبیا آمدند مقام معنوی خودشان را به امتشان دهند.
  🔹هرچه از عظمت ائمه بگویی از عظمت تکوینی تو خبر میدهد چون برای دستگیری از تو آمدند و در این راه شهید هم شدند.
  ✅ قرآن و ادعیه را با ترجمه و تفکر و تأمل بخوان.
  ❤️ اهل بیت فدای آدم شدن من و شما شدند.

  ثبت دیدگاه