آیت الله غفاری: اطاعت و عنایت
 • 5 مهر 1400 ساعت: ۱۰:۱۶
 • بازدید 742
  10
  نظر محبوب

  باید عمر را به طاعت به سر برد تا او را نظری بر ما افتد، و چون مورد نظر او شوید، مقامی را دارا شوید که مرا بیان گفتار آن نباشد.

  نویسنده : استاد غفاری منبع : ? استاد غفاری، ساقی عشق،صفحه۸۷.
  پ
  پ

  حضرت آیت الله غفاری در مورد اطاعت و عنایت بیان فرمودند:

  ❓مرغی گفت: ای گوی سبقت را از ما ربوده، و به پیش آن پادشاه ستوده، علت سبقت خود را بیان کن، با اینکه تو چون مایی و ما چون تو.

  ?هدهد گفت: بلی، این مقام را به ما، نه به سیم و زر و نه به طاعت ارزانی داشته‌اند. سلیمان را نظری بر ما افتاد، این همه، از آن يك نظر است.

  به عنایت نظری کن، که من دلشده را
  نرود بی مدد لطف تو، کاری از پیش

  ✅ گر این مقام به طاعت به دست آمدی ، شیطان را بیش از این طاعت بودی؛ ليك رها کردن طاعت هم غلط است.
  باید عمر را به طاعت به سر برد تا او را نظری بر ما افتد، و چون مورد نظر او شوید، مقامی را دارا شوید که مرا بیان گفتار آن نباشد.

  ? استاد غفاری، ساقی عشق،صفحه۸۷.

  https://shahdeshgh.ir/product/saghieshgh

  برای مطالعه بیشتر در مورد اطاعت و عنایت به کتاب ساقی عشق از حضرت آیت الله غفاری مراجعه نمایید.


  برای آگاهی بیشتر از مطالب حضرت استاد غفاری سایت معرفت نفس را هم ببینید.

  ثبت دیدگاه