آرشیو » دسته بندی نشده - شهد عشق ( استاد غفاری )

نفی خواطر و فکر مشغولی
1 سال قبل

نفی خواطر و فکر مشغولی

به امورات زندگی به دید وظیفه نگاه کن

چیزی یافت نشد !